3 John 1

O Gaias, a tsomi i tar. Alia e Jon a tson a kapan i tamulö e hala menagi a kalanloun teka i tamulö a katun te ngil korue gulia.
Copyright information for `HLA