2 John 1

Jon hêv lamavi

Ya Biŋsu Jon ba yahato abô êntêk hadêŋ o avi atu ba Wapômbêŋ bôk halam yôv lôk nalumi.
1Ŋê lôkauk doho enaŋ nena, “Avi lôk nali êŋ ma abô lôk kup ma anêŋ ôdôŋ nena avômalô êvhaviŋ anêŋ unyak matheŋ te. Ma yaŋ lôk nali (2 Jon 13) ma hatôm unyak matheŋ yaŋ.”
Yaleŋhaviŋ môlô hathak abô avanôŋ ba miŋ ya iyom ami. Mi, avômalô takatu ba eyala abô avanôŋ êŋ haviŋ.
Copyright information for `HOT