a1Mat 13:55

Jude 1

Jut hêv lamavi

a Ya Jut, Yisu Kilisi anêŋ anyô ku ma Jems anêŋ yaŋ molok. Yahato kapya êntêk ek môlô takatu ba bôk halam yôv ek nômô Kamik Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ kapô lôk Kilisi eyabiŋ môlô.

Copyright information for `HOT