a1-2Eb 3.1, Kl 4.17, 2 Ti 2.3

Philemon 1

I̱ Polo Keriso Yasunaga biabe biahaga hewago hondowa marume i̱ dariba hayago kogoni. I̱bi ina hamene Timodibi iyame ina hameneore howa biabe mandagi beramali Pilimono í̠bi ina mbalini Abiabi Yasunaga ami agali Agibasabi Keriso hameigini í̠ andaga ngoai hagarubi tíhondo beba ogo gilibu wia haraba. a 

Copyright information for `HUI