a120.1Iba 118.5, Yna 2.2

Psalms 120

Anduane Homogohondo, Biamogo bia, lalu bi lenego ogo

I̱ha genda timbuni anda ibiyangi i̱na Anduane Homogo olarugola a 
ibugua i̱ biamogo biya.
I̱na Anduane Homogohondo bi lalu,
Anduane Homogo-o agali ke̱ haga karume
i̱ mo hondo holigo i̱ biamogo bibe, larugoni.

Ke̱ haga bu kamiru tíhondo Anduane Homogohanda agua bulubadabe.
Tí pani nalimulo aguaore ngulubadabe.
Ibugua tí aminaga yandarerume nogoba halu
ira hedope halu tí delolebira.

I̱ tí dege dombeneha kogoni Mesege dindibi Keda dindibi
wali agali ko biaga karu baba haradagua bidogoni.
Agali maru wali agali bu karu baba mandagi habe manga haga karu
i̱ ti heba mandagi luore haabo haruda.
I̱na mo palia holenenaga bi lalu koria
tigua wai bule dege manda biaga kagoni ndobe.
Copyright information for `HUI