a56.1-131 Sml 21.13-15
b56.31 Sml 30.6, 2 Bit 20.3
c56.4Iba 118.6, Ais 31.3, Hi 13.6
d56.9Iba 56.4, Lm 8.31
e56.11Iba 56.4

Psalms 56

Agali mini mbiraorewime Ngode Datagaliwabehondo bi lenego ogo

Ngode Datagaliwabe-o í̠na i̱ dara howa biamogo bibe. a 
Agali bu karume i̱ talima ibaga bialu bo wahole kagoni.
Waitigime i̱ mo ko hole manda bialu haabo kagoni.
Waitigi karume egerebagi howa i̱ bole bialu heane
alendo haga bialu haabo kagoni ndobe.
Ti dewalioreme i̱ baba waitigi ho ka.
Anduane Homogo Daligaorene Daliga kego-o b 
i̱ha gi holene anda ibirangi
i̱na í̠hondo mini mbiraore wialu haabo haruli.
I̱na Ngode Datagaliwabehondo mini mbiraore wu kogome c 
mbirale ngaru hondowa i̱ gi naharuli.
I̱na ibunaga bi henene lo ngaru mitangi bialu
ibunaga mini yaraga haabo halu kogoni.
Agali karume i̱hondo bulene mbira nawigo agi bulubadabe.

I̱na mbira bule kogola
waitigi karume mo ko hole manda biaabo haga ka.
Tigua i̱ mo tandaga hole hariga taya bialu haabo ka.
Ti mo ngoai halu ha do howa
i̱na mbira bule bialu koria de yu howa
tigua i̱ bo wahole hamelalu ani biaabo haga ka.
Ngode Datagaliwabe-o tigua mana ko bialu kagonaga pani nelo mibe.
Í̠na tihondo keba timbuni howa bope habe.

I̱naga genda yu kogobi bu miniha mo ko hene kogobi
í̠ manda bu kegoni.
I̱na dugu birugonaga de iba ibiyago
í̠na í̠naga iba beha berelo kegoni.
Í̠na uruni mitangi bu haabo howa
í̠naga mbugaha gilibu ngegoni.
I̱na í̠ olarongi i̱naga waitigi ibida piai holebira. d 
Ngode Datagaliwabe-o ti ani biragola
i̱na mbira manda bidogoore ogo
í̠na i̱hayagi haabo kegoni mandabu kogoni.
10 I̱na Ngode Datagaliwabenaga bi henene lo ngaru mitangi bialu
ibu mini yaraga halu kogoni.
I̱na Anduane Homogonaga bi lo ngarunaga
ibu mini yaraga halu kogoni.
11 I̱na ibuhondo mini mbiraore wu kogome e 
mbirale ngaru hondowa gi naholebero.
Agali uruni tigua i̱hondo mbira bulene nawigo agi bulubadabe.

12 Ngode Datagaliwabe-o i̱na mbira bule lalu í̠hondo lo wirugoni biaore bulebero.
I̱na í̠hondo turu howa
ka̱i̱ lolenaga loma mbira ngulebero.
13 Irane i̱ homole hewaria í̠na pele ngialu mo wirigonagabi
waitigirume i̱ bope nahelo i̱ handaya halu biamogo birigonagabi
i̱na loma ogoni ani ngulebero.
Ngode Datagaliwabe-o í̠ heba ibagabu kogome
i̱na í̠naga wá holene ngegoria í̠naga deni haaboore holebero.
Copyright information for `HUI