a9.1Lg 8.31, 10.18, Mo 8.10, 17.8, 20.1
b9.2Pig 19.28, Har 19.18, Yol 2.2, 2.10
c9.3Har 10.4, 10.12-15, Hgn 7.12, Mo 9.10
d9.4Ese 9.4, Mo 6.6, 7.3
e9.5Mo 9.10, 11.7
f9.6Yob 3.21, Ais 2.19, Yar 8.3, Mo 6.16
g9.7Dan 7.8, Yol 2.4, Nah 3.17
h9.8Yol 1.6
i9.9Yol 2.5
j9.12Mo 8.13
k9.13Har 30.1-3, Mo 8.3
l9.14Mo 16.12
m9.15Mo 8.7-12
n9.16Iba 68.17, Ese 38.4, Dan 7.10
o9.171 Bit 12.8, Ais 5.28-29
p9.20Man 31.29, Iba 106.37, 115.4-7, 135.15-17, Ais 2.8, 2.18-20, Dan 5.23, 1 Ko 10.19-20, Mo 16.9-11

Revelation of John 9

Ani hale harugola dahuliyali daunigome ibunaga biguli yayago pulaya. Ani pu layagola yakundi mbira dindini ibira hayagohondo dindi uli ko dama dege dariba ho wiaganegonaga panga gi miyaria handaru. a  Yakundi biagome dindi uli ko dama dege dariba ho wiagane biagonaga panga duguayagola hagua timbuni ira daradagua bialu da tagitagi biya. Dindi uli ogoni wiagoha howa hagua tagira ibiyagome ni ge halu dindi yi howa do yulame halu aruma helaya. b  Ani buwa pagaya aleru dewa haguaha howa dindini ibira hayaru tihondo mo tandaga bia holene alipiago alerume yu kagobi miya. c  Pagaya ale biarume datani irabi maru maru anda ho karubi, Mo ko nahalimu. Wali agali Ngode Datagaliwabenaga magi wanakuini naheru ti dege tandaga nelo milimu, lamini. d  Pagaya ale biarume wali agali uruni homelo ba nabi ege duriani tandaga dege mo nela helene. Mo tandaga haragonaga tandaga ogoni alipiagome hayaragola tandaga biagadagua dege biaga. e  Wali agali biarume ege duria urunini homolene taya bia biragolabi handa walia naholebira. Tigua homolene hamela ledaria homa ibu ti helalu ibida polebira. f 

Handalu hewaria pagaya ale biaru ti nogo hosi wai bule manda manda bu hagadagua haya. Tinaga haguaneni haru haga manda ngolome wabini bu haradagua bialu tinaga dengui agali aleya. g  Tinaga mandari luore handalehe ai tinaga nebi budi gabua ale timbuni mini laiononaga ne handaleheya. h  Tinagagaluhombeneni wai biaga humbi ale gabame wabini karule handalehe hea. Ani bialu tinaga babaganeme bi layuago nogo hosime garo ale mini karisi gili lalu wai bule pialu laradagua layuago hale haru. i  10 Tinaga erene haniaganerubi alipiago ale howa erene ogonime ege duriani wali agali mo tandaga holene hongo yu hea. 11 Dahuliyali mbira ibu dindi uli ko dama dege dariba ho helaga ngagonaga haru haga ka. Ibunaga mini Hiburu bi lalu, Abadono, Girigi bi lalu, Aboliono, inanaga bi lalu Mo Ko Haga.

12 Hiriribi pigane biago biai hayago mani kira wene ibule nga. j 

13 Ani biyagola dahuliyali waraganegome ibunaga biguli yayago pulaya. Ani pu layagola hale halu hewaria lomabu delagane dabu ngolome wabini Ngode Datagaliwabenaga wanakuihayagi heagonaga nguni mariaha howa bi layuago hale haru. k  14 Bi layuagome dahuliyali waragane biagohondo lalu, Dahuliyali mariali iba timbuni mini Yuberedisi poragoria dariba ho karu golope ha, lalu lamiayuago hale haru. l  15 Ani layagola dahuliyali mariali biaru golope haya. Irane áyu ogoniorenaga horobi ogoniorenaga egebi ogoniorenaga malibi tigua wali agali bibahende halu tebo tu wuwa tebonego homelo belonagahe lea. m  16 Ami agali nogo hosini biralu piaga la a̱i̱ a̱i̱ bialu daga au loabe tobahe (200 miliono ale) ka layago hale haru. n  17 De gandeba handalu hewaria nogo hosibi nogo hosini biralu piagarubi handaru. Tinagagaluhombeneni wai biaga humbi ale gabame wabini karulenego ira hungu daramabi alebi hari mindini alebi ege to̱le̱ ale mini salobanaga ambuabi alebi karulo heago handaru. Nogo hosi uruninaga haguane budi gabua ale timbuni mini laiononaga haguane handalehe howa tinaga ne harigaha howa ira hungubi haguabi ege to̱le̱ ale mini salobanaga haguabi tagira ibiya. o  18 Ira hungubi haguabi ege to̱le̱ ale mini salobanaga haguabi nogo hosi ne harigaha howa tagira ibiyarume wali agali bibahende halu tebo tu wu wiyago tebonego homelo bai haya. 19 Ogoni irane nogo hosi uruni tinaga hongo ne harigahabi erenehabi hea. Tinaga erene puya haguane handalehe wiagome tigua wali agali mo tandaga helo hayaga.

20 Wali agali maru homelo bayagola maru nabe heneru tigua bi pupu wulenaga tini gime wabiyaru yu wahalu mini beregeda nabi haya. Tigua mbirale dama mitangi bialu bi pupu wulenaga ngolomebi silibamebi boronosimebi ege to̱le̱ ibunimebi iramebi wabini uruninaga deme nahandagabi haleme hale nahagabi geme ibaga nabiagabi wabu wini. Urunihondo dama tara tarahondobi bi pupu wulene wa nahe yani ho wiaabo haya. p  21 Tigua wali agali homelo bolenerubi gamu gamu bulenerubi wali agali kayu bulenerubi mbirale page bulenerubi uruni bibahende biyarunaga mini beregeda nabi biaabo halu haya.

Copyright information for `HUI