1 Chronicles 3

Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól. Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való. Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való. E hat fia születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék. Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától. És Ibhár, Elisáma és Elifélet. Nógah, Néfeg és Jáfia. És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen. Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár. 10 Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát. 11 Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás. 12 Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám. 13 Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse. 14 Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás. 15 Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik. 16 Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás. 17 Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel. 18 És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia. 19 Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit. 20 És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten. 21 Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai. 22 És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan. 23 Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman. 24 Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.
Copyright information for HunKar