Job 35

Tovább is felele Elihu, és monda: Azt gondolod-é igaznak, ha így szólsz: Az én igazságom nagyobb, mint Istené? Hogyha ezt mondod: Mi hasznod belőle? Mivel várhatok többet, mintha vétkezném? Én megadom rá néked a feleletet, és barátaidnak te veled együtt. Tekints az égre és lásd meg; és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted! Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene; ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki? Ha igaz vagy, mit adsz néki, avagy mit kap a te kezedből? Az olyan embernek árt a te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ. A sok erőszak miatt kiáltoznak; jajgatnak a hatalmasok karja miatt; 10 De egy sem mondja: Hol van Isten, az én teremtőm, a ki hálaénekre indít éjszaka; 11 A ki többre tanít minket a mezei vadaknál, és bölcsebbekké tesz az ég madarainál? 12 Akkor azután kiálthatnak, de ő nem felel a gonoszok kevélysége miatt; 13 Mert a hiábavalóságot Isten meg nem hallgatja, a Mindenható arra nem tekint. 14 Hátha még azt mondod: Te nem látod őt; az ügy előtte van és te reá vársz! 15 Most pedig, mivel nem büntet haragja, és nem figyelmez a nagy álnokságra: 16 Azért tátja fel Jób hívságra a száját, és szaporítja a szót értelem nélkül.
Copyright information for HunKar