Proverbs 10

Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti. Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be. Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad. A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát. A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik. 10 A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik. 11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. 12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet. 13 Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való. 14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás. 15 A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök. 16 Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van. 17 A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. 18 A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az. 19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. 20 Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő. 21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg. 22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. 23 Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. 24 A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz. 25 A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van. 26 Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték. 27 Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. 28 Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. 29 Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek. 30 Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet. 31 Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik. 32 Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.
Copyright information for HunKar