Proverbs 2

Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak, Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat. 10 Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. 11 Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, 12 Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól; 13 A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain. 14 A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon. 15 A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok. 16 Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik, 17 A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik; 18 Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz. 19 Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait. 20 Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed. 21 Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. 22 A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból.
Copyright information for HunKar