Proverbs 26

Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség. Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Ostor a lónak, fék a szamárnak; és vessző a bolondok hátának. Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos; Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. A ki bolond által izen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved. Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában. Mint a ki követ köt a parittyába, úgy cselekszik, a ki a bolondnak tisztességet tesz. Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondoknak szájába. 10 Mint a lövöldöző, a ki mindent megsebez, olyan az, a ki bolondot fogad fel, és a ki csavargókat fogad fel. 11 Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát. 12 Láttál-é oly embert, a ki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogynem mint a felől! 13 Azt mondja a rest: ordító oroszlán van az úton! oroszlán van az utczákon! 14 Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. 15 Ha a rest az ő kezét a tálba nyujtotta, resteli azt csak szájához is vinni. 16 Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, a ki okos feleletet ád. 17 Kóbor ebet ragad fülön, a ki felháborodik a perpatvaron, a mely őt nem illeti. 18 Mint a balga, a ki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, 19 Olyan az, a ki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja: csak tréfáltam! 20 Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló, megszűnik a háborgás. 21 Mint az elevenszénre a holtszén, és a fa a tűzre, olyan a háborúságszerző ember a patvarkodásnak felgyujtására. 22 A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. 23 Mint a meg nem tisztított ezüst, melylyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyulasztó ajkak a gonosz szív mellett. 24 Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. 25 Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében. 26 Elfedeztethetik a gyűlölség csalással; de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben. 27 A ki vermet ás másnak, abba belé esik; és a ki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. 28 A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez.
Copyright information for HunKar