Proverbs 4

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt. Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj; Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged. A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet. Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt. Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked. 10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. 11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin. 12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg. 13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed. 14 A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. 15 Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább. 16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak. 17 Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák. 18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. 19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg. 20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. 21 Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. 22 Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség. 23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. 24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. 25 A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak. 26 Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek. 27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.
Copyright information for HunKar