Psalms 114

Mikor Izráel népe kijöve Égyiptomból, Jákóbnak házanépe az idegen nép közül: Júda lőn az ő szentséges népe és Izráel az ő királysága. A tenger látá őt és elfutamodék; a Jordán hátrafordula. A hegyek szöknek vala, mint a kosok, s a halmok, mint a juhoknak bárányai. Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodál, és te Jordán, hogy hátrafordulál? Hegyek, hogy szöktök vala, mint a kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai? Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt, A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává.
Copyright information for HunKar