Psalms 135

Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges! Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból. A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig. Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira. 10 A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat: 11 Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát. 12 És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek. 13 Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. 14 Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt. 15 A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. 16 Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak; 17 Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban! 18 Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik bíznak bennök. 19 Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat! 20 Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat! 21 Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!
Copyright information for HunKar