Psalms 149

Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban! Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki. Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön. Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben; Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket! Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe. Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!
Copyright information for HunKar