Psalms 21

Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára. Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela. Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére. Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája. Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével. Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme. Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet. 10 Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket. 11 Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül. 12 Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki; 13 Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted. (Psalms 21:14) Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!
Copyright information for HunKar