Psalms 33

Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott. 10 Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. 11 Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre. 12 Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. 13 Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. 14 Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 15 Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket. 16 Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; 17 Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. 18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. 20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő. 21 Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! 22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.
Copyright information for HunKar