Psalms 54

Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása; Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid? Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem! Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire. Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela. Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója. Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket. (Psalms 54:8) Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó. (Psalms 54:9) Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.
Copyright information for HunKar