Psalms 60

Az éneklőmesternek a susanheduthra, Dávidnak tanító miktámja; Mikor harczolt a mesopotámiai szirusokkal és a czóbai szirusokkal; és visszafordult Joáb és megverte az Edomitákat a Sóvölgyben, tizenkétezeret. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, hozz vissza minket! Megrendítetted ez országot, ketté szakasztottad; építsd meg romlásait, mert megindult. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket. Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket! Az ő szent helyén mondotta Isten: Örvendezek, kiosztom Sikemet és kimérem a Szukkót völgyét: Enyim Gileád és enyim Manasse, Efraim az én fejemnek oltalma: Júda az én törvény-rendelőm. 10 Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat; te Filisztea nékem örülj! 11 Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kisért el Edomig engem? 12 Nem te-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, s nem vonultál ki, oh Isten, a mi seregeinkkel? (Psalms 60:13) Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. (Psalms 60:14) Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket.
Copyright information for HunKar