Psalms 65

Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke. Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik ott a fogadást. Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével! Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma; A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal; A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását. Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted. 10 Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt. 11 Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. 12 Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad; 13 Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi. (Psalms 65:14) A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.
Copyright information for HunKar