Psalms 72

Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. 10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé. 11 Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. 12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője. 13 Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; 14 Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében. 15 És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. 16 Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. 17 Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt. 18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül! 19 Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen! 20 Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.
Copyright information for HunKar