Psalms 76

Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett. A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló. Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol? Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett, 10 Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela. 11 Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat. 12 Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek. (Psalms 76:13) Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
Copyright information for HunKar