Psalms 87

Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela. Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született. És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt. Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela. És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.
Copyright information for HunKar