Psalms 97

Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram! Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett! 10 A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket. 11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm. 12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!
Copyright information for HunKar