1 Corinthians 2

KRAIST DIEAI KROSMBA KIYANDA NYAANGƗT

Kɨta mbaapma nɨmba, tamba ngwuk kat God waa nyaangɨt kiyawun. Nɨma kaawa viyaga nɨma kwundimba waga ana wan nyaangɨt mbutɨwun ngwuk kat. Kao mbutɨwun ngwukkat. Nat nɨmba kaawa viyaga kwulapmak kat mbutga vak vla ngwuk kat mbupmak kat kai wowun. Jisas Kraist kat mɨna mbupmak kat wowun. Ndɨ kiwai krosmba kiyanda vak kat mɨna yelavɨka mbutɨwun ngwuk kat. Ngwuk kat yalaa nɨmamba ana walɨwun. Wun vaaka lɨga nyan vla lɨga mbutɨwun. Wun ava plalɨndɨ, vaaka lɨga mbutɨwun ngwuk kat. Wan kɨpmana nɨmba nambu lɨnja vla lɨga wan nyaangɨt ana mbutɨwun. Nambuo lɨga nyaangɨt ana mbutɨwun ngwuk kat. Mbutɨwun maa Godna waagan ngwutnamba tavilaa nɨma njɨvwa kwutɨndɨ maa vɨngwuk. Vɨlaa wan Ɨnyaangɨt kat ngwula maawupmba yelavɨka kwutaa lɨngwuk. Wan kɨpmana nɨmba nambu lɨnja vla lɨga nyaangɨk kat ana kwutaa lɨngwuk. Godna kwonduo lɨga nyaangɨk kat mɨna kwutaa lɨngwuk.

GODNA NAMBUMBA LƗGA VAT

Nat njɨmbla nat nɨmba kat nambuo lɨga nyaangɨt mbutɨganɨn. Godna waagamba yetɨlɨga nɨmba kat mɨna mbutɨganɨn. Wan mbutɨna nyaangɨt tɨpmamba lɨga nambuo lɨganjambwi nɨmbana nyaangɨt ana ndɨ mbutɨna. Kapma nyaangɨtna mbutɨna. Wan njambwi nɨmba ndi njambwi nyangu kat tɨnja vak kwo vatnat tɨgiyandɨ. Wan nambuo lɨga mbutɨna nyaangɨt God waa pagwula la nyaangɨtna mbutɨna. Tamba wan nyaangɨt pagwula lɨndɨ, dinyangu ana vɨga wuka lɨndi. Wan nyaangɨt God kɨpma ana kwuka lɨndɨ, ngɨni wan nyaangɨt mbukiyowun waa yelavɨtndɨ. Wan nyaangɨt nɨn kat kwutaa kwusolaa Godna mbaapmamba taagalɨngand. Wan nbambala lɨga kɨpmana njambwi nɨmba wan nambuo lɨga nyaangɨt ana wuka lɨndi. Wuke yinjan apma njambwi nyan Kraist kat ana vatnyagendi. Ana diwai krosmba ndɨ kat kaalagendi. Yinja vat tamba God ndi kat wandɨ, pɨlɨwutnja nyaangɨtnonala kɨta vak mbɨt.

  • Ndinyangu wan nambuo lɨga nyaangɨt ana wuka lɨndi.
  • Ndina maawupmba ana yelavɨka lɨndi. Wan apma
  • nyaangɨt God woviyaguga vɨga lɨndeya nɨmba kat
  • kwunatndeya nyaangɨtna
waa tamba pɨlɨwutndi.
10 Wan pagwula la nyaangɨt kan mbambala god nɨn kat tamba vɨsɨmogiwndɨ. Ndɨna waagan nɨn kat kwindɨ maa vɨsɨmogiwndɨ. Godna waagan Godna yelavɨk vak vɨlaa nɨn kat vɨsɨmogwilɨgandɨ.

11 Nɨno nɨna maawup yelavɨtneya vak wuka vɨlɨgandɨ. Nat nyan ana wuka vɨlɨgandɨ. Godna waagan God yelavɨwuka vɨlɨgandɨ. Nat nyan ana wuka vɨlɨgandɨ. 12 God nɨn kat kɨpmana maawut ana kwindɨ. Ndɨna waagan mɨna nɨn kat kwindɨ. Ndɨna waagan nɨna maawupmba lɨndɨ mala God nɨn kat kwindeya vat kwindeya nyaangɨt yelavɨka lɨgiyanɨn. 13 Ngi kat tɨga kɨpmana maawupmba nambuo lɨga nyaangɨt ana nat nɨmba kat mbutɨganɨn. Godna waagan nɨn kat sɨmogwinda nyaangɨt mɨna mbutɨganɨn. God kwiya waagan maawupmba lɨndɨ lɨgiyaa nɨmba kat mɨna wan Godna waagana vak kat mbutɨganɨn.

14 Kɨta nyan Godna waagan ndɨna maawupmba tɨlapman tɨndeyan wan nyan Godna waagan kwilɨga apma vat ana klaigandɨ. Kalvak kat kai waigandɨ. 15 Kɨta nyan Godna waagano lɨgiyaa nyan ndɨ sɨga naguga waigandɨ. Kan vak kavle vat. Kan vat apma vatna waa waigandɨ. Apma vat savagu sɨga vat apma vatna waa waigandɨ. Apma vat savagu sɨga naguga waigandɨ. Nat nyan wandɨ mala ana waigandɨ. Kan vat kavle vat. Kan vat apma vatna waa ana waigandɨ. Ndɨna maawupmba yelavɨtaa ndɨ avla waigandɨ. 16 Tamba wan vak kat God waa nyaangɨk kat pɨlɨwutndɨ. Kɨta nyan wandɨ., ana God njɨvwa kwutndɨ waa tamba pɨlɨwutndi. Wan nyaangɨt woseka waga ana pɨlɨwutndi. Nɨna yelavɨk vak Kraist yelavɨka lɨga vak vla tɨlɨgandɨ. Ngi kat tɨga nat nɨmba wiga nyaangɨtmba ana yiga yetɨgiyanɨn. Kraist yelavɨka lɨga vapmba yega yetɨgiyanɨn.

Copyright information for `IAN