1 Corinthians 8

WAAGAN KWINJA MBATNA NYAANGƗT

Mbambala ngwuk kat waagan kat kwinja mbatna nyaangɨt wun kat wagalangwa nyaangɨt awat ngwuk kat mbupmat yigowun. Wan waagan kat kwinja vak kat tamba yelavɨka lɨganɨn waa wun kat pɨlɨwukngwuk. Wuno yelavɨka lɨgowun. Lamba wuka lɨganɨn waa yelavɨka yetɨneyan nat nɨmba kat kai waiganɨn. Nat nɨmba kat yelavɨka woviyaguga lɨneyan ndi kat kwunakiyanɨn. Wan apma vatna. Kɨta nyan wun tamba aywaa wuka lɨgowun waa wandeyan wan wuka yelavɨka lɨnda vat ndɨna maawut kavle vatna. Ndɨ aywaa ana wuka lɨgandɨ. Kɨta nyan God kat woviyaguga lɨndeyan ndɨ wuka yelavɨka lɨnda vat ndɨna maawut apma maawut tɨndɨ, God vɨga lɨgandɨ. Waagan kaik kat kwinja mbak kɨlɨnja vak kat ngwuk kat ngambuvat yigowun. Waagan kait kwonduo lɨga nda ana ndɨ waa vɨlɨganɨn. Waagan kait kwonduo lɨga nda ana ndɨ waa vɨlɨganɨn. God kɨta lɨgandɨ waa vɨlɨganɨn. Kɨpamamba lɨga nɨma nɨmba anagandi. E? Nyɨnangwupmba lɨga njambwi nɨmba anagandi. Wundi nɨmba kat nɨn ana yelavɨka lɨganɨn. Nɨn nɨna nɨma nyan kɨta lɨgandɨ. God. Ndɨ nɨna nyaekna. Ndɨ aywaa kwanda kwanda kwuka ndinyangu nɨn kat kwutndɨ. Ndɨ kat mɨna yelavɨka yetɨlɨganɨn. Nɨna njambwi nyan kɨta. Jisas Kraist. God wandɨ maa kwanda kwanda aywaa kwutndɨ. Nɨn kat kwunatndɨ, nɨn kwo lɨganɨn.

Nɨma sakwat nɨmba wan nda kat ana vɨga lɨgandi. Nat nɨmba tat waagan kaik kat kwunaka yetɨlɨndi. Waagan kat kwinja mbak kat waagana kɨgiyaa waa yelavɨtɨgandi. Kɨneyan nɨn nlambio lɨgiyanɨn waa yelavɨtɨgandi. Kɨnjeyan ndina maawut kavle yigiyandɨ. Kineya kɨngɨnda nɨn kat kwutaa God tɨga kavat ana kalɨgiyandɨ. Kɨneyan nɨn kat God ana kai waigandɨ. kɨlapman yeineyan God nɨn kat vɨlaa apma vat yimɨn waa ana waigandɨ. Ngwuk vɨga lɨgiyangwuk. Wan kɨgɨnda nyaangɨtno ana lɨgandɨ. Kɨmeya vak kat nat nyan vɨlaa ndɨna maawut kavle yindeya vak ana nglaatndɨ.

10 Ngwuk wan vak kavle ana ndɨ waa ngwut vɨga lɨgangwuk. Kat nɨmba wan vak kavle vatna waa yelavɨtɨga nɨmba waagan kaitna ngay wuleilaa kɨngweya vak vɨlaa yelavɨkiyandi. Ndi kavle vat yilɨgandi. Nɨno wupma anaganɨn yigiyaa waa yelavɨkiyandi. 11 Kɨngweya vak vɨlaa ndino kɨnjeyan ndina maawuk kavle yigiyandɨ. Kraist ndi kat kwutaa kalivat wundumbu yindɨ. Ngwuk manda kat wupma yiga kɨgɨnda kɨga ndi kat kumbangsagugiyangwuk. 12 Ngwuk wupma yingwan Kraist kat kavle vatna yilɨngwa. Ngwula kɨta mbaapma nɨmba kat kavle vatna yilɨngwa. Yingwuk mala ndina maawut kavle yindɨ. 13 Kɨwa vak kat vɨlaa wuna kɨta mbaapmamba lɨga nɨmba kavle vat yinjeyan wan vak kai waa kwagalgiyowun. Kavle vat yinjangat kai wowun.

Copyright information for `IAN