1 John 3

GODNA NƗMBA

God nɨn kat wuna nyangu ngwut wandɨ, ndɨna nyanga vla lɨganɨn. Nin kat vɨga woviyaguga lɨndangat wuna nyangu ngwuk walɨgandɨ. Wanda vak kat ngwuk yelavɨk ngwula. Tak Jisas yandɨ, kɨpmamba la kwo nɨmba yilɨnda vak ana vɨga lɨndi. Wungi kat tɨga mbambala nɨn ndɨna yelangɨ nɨmba yilɨna vak ana vɨga lɨgandi. Kɨta mbaapma nɨmba, mbambala nɨn Godna nyangu nɨn. Ngɨni tɨneya vak ana vɨga lɨganɨn. Kɨta nda mɨna vɨga lɨganɨn. Kraist yaiga njɨmbla Kraist tɨga vla tɨgiyanɨn. Wan njɨmbla Kraist yilɨnda vat vɨga lɨgiyanɨn. Wan yaiga vak kat maawumba yelavɨka yetɨneyan apma maawut yelavɨka lɨgiyanɨn. Kraist yelavɨka lɨga vla yelavɨka lɨganɨn.

Kɨta nya kavle vat yiga yetɨlɨndeyan dnɨ God kat kai walɨga nyana. Kavle vat yilɨnja vak God kat kai walɨnja vat kɨta vatna. Jisas kavle vak yiga yetɨlɨnja vak kat kwunapmat yandɨ. Vɨlɨgangwuk. Ndɨ kavle vak yilɨga nyan ana ndɨ. Kɨta nyan Kraistnogwinala kɨta vat yetɨndeyan kavle vat ana yiga yetɨlɨgiyandɨ. Kɨta nyan kavle vat yiga yetɨlɨndeyan ndɨ Godna sɨ wuka ndɨna mɨndama ana vɨga lɨgandɨ. Godna vak ana vɨga lɨgandɨ.

Mat nyangu, ngwutna maawut nat nɨmba yaa kavle yilandi. Kɨta nyan apma vat yiga yetɨlɨndeyan God ndɨ kat wunai lɨga vla lɨgamɨn waa waigandɨ God. Wan nyan Kraist tɨga vla lɨga nyana. Kavle vat yiga yetɨlɨga nyan ndɨ Setena nyana. Ndɨna njambwi nyan Seten tamba la njɨmblakavle vak mɨna yiga yetɨlɨndɨ. Kan njɨmbla nɨmbun. Seten yeta kavle vak kat Godna nyan Jisas kwulapmat yandɨ. God njanga nyan kavle vat ana yiga yetɨlɨgiyandɨ. Ndɨ Godna vak ndɨna maawutmba ngwandɨlaa lɨgandɨ. God ndɨ kat njanda mandɨt maawut klandɨ. Wungi kat tɨga kavle vat ana yiga yetɨlɨgiyandɨ. 10 Yiga yetɨlɨnjeya vak kat vɨlaa sɨga nagugiyanɨn. Anda nɨmba Godna nɨmba. Anda nɨmba Setenana nɨmba waa sɨga nagugiyanɨn. Kavle vat yiga yetɨlɨgiyaa nyan Godna nyan ana ndɨ. Ndɨna kɨta mbaapma nyan kat kai walɨga nyan ndɨ Godna nyan ana ndɨ.

AWAT SOWAT KWUNAKA WOVIYAGUGA ALƗ

11 Awat sowat kwunaka woviyaguga lɨneyan apma vala. Wan nyaangɨt tak wutɨngwa nyaangɨtna. 12 Wupma Ken ya vak vla ke yiga. Ndɨ kavle nyana. Ndɨna yakwa ndu kat vatnyandɨ. Manda kat ndɨ kat vatnyandɨ. Ken ndɨnai yila vat kavle vatna. ndɨna sambu yila vat apma vatna. Ngi kat tɨga nyambwun laataa sambu kat tɨpmwigwula yiga vatnyandɨ.

13 Mbambala kɨpmamba lɨga kwo lɨga nɨmba kwutɨngwa njɨvwa kat kai waa tɨpmwigula yiga lɨgandi. Ngwuk nɨma sakwat vak ke yelaɨtɨga. Wan vak ndinai ya vatna. 14 Nɨn nɨna kɨta mbaapma nɨmba kat kwunaka woviyaguga lɨganɨn. Kavle vat yetɨlɨnja vak kwagalaa apma vat yetɨlɨnja vapmba yetɨlɨganɨn waa yelavɨtɨganɨn. Anda vapmba vɨga yelavɨtɨganɨn. Kɨta mbaapma nɨmba kat woviyaguga lɨnangat vɨga yelavɨtɨganɨn. Kɨta nyan nat nyan kat kwunaka woviyaguga tɨlapman yindeya dnɨ kavle vat yetɨlɨga nyana. 15 Kɨta nyan ndɨna kɨta mbaapma nɨmba kat kai wandeyan wan nyan ndu nyan vatnya lɨga nyan vla lɨgandɨ. ndɨ njɨmbla njɨmbla ama vat yetnɨjeya vak ndɨna maawupmba ana kwutaa lɨgandɨ. 16 Woviyaguga lɨnja vatna angwa kɨngiyan. Jisas woviyaguga nɨn kat tɨga kiyandɨ. Ngi kat tɨga nat nɨmba kat kwunapmak tɨga kiyaneyan wovuna. 17 Kɨta nyan nɨma sakwat do lɨndɨ. Ndɨna kɨta mbaapma nyan kwanda kwanda nda lapman nyana. Ndɨ kat kwivak kat kai wandeyan God nɨn kat woviyaguga lɨnda vamba ana yilɨgandɨ. 18 Mat nyangu, nat nɨmba kat kwunapmak kat kwundimba kwo mbak walanɨn. Ndi kat kwunak kiyanɨn.

GOD KAT ANA VAAKIYANƗN

19 Nat nyan kat kwunatneyan nɨn apma vat tɨganɨn waa yelavɨk kiyanɨn. God yetɨna vak kat ana kai waigandɨ waa yelavɨk kiyanɨn. 20 Nɨna maawut waiga nyaangɨt mɨn kavle nyan mɨn waa wandeya nyaangɨk kat ke wuka. God waiga nyaangɨt mɨna awut. ndɨ njambwi nyana. Nɨna maawutmba lɨga waiga vat nɨma vak ana ndɨ. 21 Nɨna maawupmba lɨga kavle nyaagɨt mɨn kavle nyan mɨn waa walapma yindeyan wovuna. Ngi kat tɨga God kat ana vakiyanɨn. 22 Godnanamba wagalaneya da klaiganɨn. Ndɨnai waa nyaangɨtmba yetɨga ndɨnai yelavɨka lɨga vapmba yetɨneyan wagalaneya nda klaiganɨn. 23 Ndɨnai waa nyaangɨt kɨngiyan. Godna nyan Jisas Kraist kat gwutna mbangɨ wiyo waavi taakandeyan wovuna. Awat sowat kwunaka woviyaguga alɨ ngwula waa wandɨ God. 24 Wan nyaangɨtmba yetɨneyan Godnogwinala kɨta vat yetɨgiyanɨn. Wan nyaangɨtmba yetɨneyan nɨn kat kwinda waagan nɨna maawupmba lɨgiyandɨ. Godna waagan nɨna maawupmba lɨndeyan Godnogwinala kɨta vat yetɨna vak vɨlɨganɨn.

Copyright information for `IAN