1 John 4

ANDA NYAANGƗT GOD WAA NYAANGƗT. ANDA NYAANGƗT KRAIST KAT KAI WALƗNJA NYAANGƗT

Wuna nyangu, wukngwa nyaangɨt aywaa ke maawupmba kwutaa yetɨga. Wan nyaangɨt Godna nyaangɨtna? E? Godna nyaangɨt ana ndɨ? Waa maawupmba yelavɨk ngwula. Nɨma sakwat nɨmba kɨpmamba lɨgandi. Wun God waa nyaangɨt kiyalɨga nyan wun waa woseka walɨgandi. Ngwuk yelavɨkngwuk. Anda nyaangɨtna Godna nyaangɨt. Godna nyan Jisas Kraist yalaa ndinyanguna mbangɨ klalaa kɨpmamba lɨndɨ waa wanjeyan Godna nyaangɨtna waa yelavɨk kiyangwuk. Kɨta nyan yandan wan nyaangɨt ana mbutndɨ Godna nyaangɨt ana ndɨ. Ndɨna nyaangɨt Jisas Kraist kat kaiwalɨnda nyaangɨtna. Jisas Kraist kat kai walɨnja vak ngɨni yaigandɨ waa wowun gwuk kat. Wan vak mbambala samat tamba yandɨ.

Mat nyangu ngwuk Godna nyangu ngwuk. Ngwuk Jisas Kraist kat kaiwalɨga nɨmba kat ngwuk kwulak kiyangwuk. Ngwula maawupmba lɨga nyan nɨma nyana. Ndina maawupmba lɨga nyan mat nyana. Ndi wan kɨcpmana nɨmba ndi. Ndi kɨpmana vat mɨna ngambulɨgandi. Wan kɨpmamba lɨga kwo nɨmba ndinai walɨgavat wutɨgandi. Nɨn Godna nɨmba nɨn. Godna nɨmba nɨnai walɨga nyaangɨt wutɨndi. Kɨta nyan nɨnai walɨga vak wutapman yigiyaa nyan Godna nyan ana ndɨ. Nɨn yelavɨk kiyanɨn. Kandana apma maawut tɨga nyan. kandana kavle maawut tɨga nyan. Wutnjeya nyaangɨt wutaa yelavɨk kiyanɨn. Ndi kana nyaangɨtna wutnjeya waa yelavɨk kiyanɨn.

GOD WOVIYGUGA NAMWIYA NYANA

Wuna nyangu, ngwuk awat sowat woviyaguga alɨ ngwula. Awat sowat woviyaguga lɨneya vat God kwiya vatna. Kɨta nyan nat nɨmba kat woviyaguga lɨndeyan wan nyan Godna nyana. Kɨta nyan nat nɨmba kat woviyaguga lɨlapman yindeyan Godna nyan ana ndɨ. Ndɨ God woviyaguga yeta vak vla ana yetɨlɨndɨ. God woviyagu namwiya nyana. Tɨnda vak nɨn kat sɨmogwilɨgandɨ. God tamba ndɨna kɨta nyan kat kɨpma ay wandɨ mala ngaga yandɨ. Apma vat tɨneya vak sɨmagavat ngaga yandɨ. God ndɨ kat ay wandangat nɨn kat woviyaguga lɨnda vak vɨlɨganɨn. 10 Nɨn God kat ana nɨmamba woviyaguga lɨnganɨn. God nɨn kat nɨmamba woviyaguga lɨgandɨ. Woviyaguga lɨndangat ndina kavle vak yiga yetɨnja vak kat wuna kimbuk maawut mɨna lak yiga kwunak wandɨ mala ngaga yandɨ. 11 Wuna nyangu, God nɨn kat nɨmamba woviyaguga lɨneya vat nglaatndɨ. 12 Kɨta nyan ana God kat vɨga lɨgandɨ. Awat sowat woviyaguga lɨneyan God nɨna maawupmba yetɨlɨgandɨ. God nɨna maawupmba lɨga nat nɨmba kat kwunapmak kat yilɨganɨn ndɨnai waa nyaangɨtmba. Waa nyɨɨngɨtmba.

13 Anda vapmba Godna yelangɨmba yiga tɨneya vak vɨgiyanɨn. Anda vapmba God nɨna maawupmba yalaa tɨndeya vak vɨgiyanɨn. Ndɨna waagan nɨn kat kwindɨ. Ndɨna waaganwan vak nɨn kat sɨmogwilɨgandɨ. 14 Kɨpmamba lɨga nɨmba kat kwunapmak kat God ndɨna nyan kat kwindɨ. kwindɨ, yandɨ mala vɨnɨn. Vɨna vak mbutɨganɨn ngwuk kat. 15 Jisas Godna nyana waa kɨta nyan wandeyan God ndɨna maawupmba yetɨlɨgandɨ. Ndɨ Godna yelangɨmba lɨgandɨ. 16 God ya vak vɨlaa God nɨn kat woviyaguga lɨnda vak kat vɨlɨganɨn. God nɨn kat woviyaguga lɨnda vak kat wutaa nɨna mbangɨ wiyo waavi laagalɨgandɨ. God nɨn kat woviyagu namwiya nyana. Kɨta nyan nat nɨmba kat woviyaguga lɨndeyan ndɨ Godnonala kɨta vat yetɨlɨgandɨ. God ndɨna maawupmba yetɨligandɨ. 17 God nɨna maawupmba lɨga nɨna mbangɨmba lɨndɨ, God kat woviyaguga lɨganɨn. God tɨga vla tɨga nɨmba nɨn. Ngi kat tɨga yaiga nandinya God sɨga nagugiya nandinyamba God kat ana vakiyanɨn. 18 God kat maawupmba yelavɨka woviyaguga lɨneyan nɨna mbangɨ ana vak vak yigiyandɨ. God kat woviyaguga lɨneya vak vatɨnjeya vak kat kwulatɨgandɨ. God wun kat sɨgiyandɨ waa waiga nyan ndɨ vakiyandɨ. God wun kat woviyaguga lɨgandɨ waa waiga nyan ndɨ ana vakiyandɨ.

19 God kat kwo ana woviyaguga lɨganɨn. Tat nɨn kat woviyaguga lɨndangat tɨga awat ndɨ kat woviyaguga lɨganɨn. 20 Kɨta nyan God kat wun woviyaguga lɨgowun waa walaa ndɨna wakwa nyan kat kai wandeyan wan nyan woseka walɨgandɨ. Ndɨna yakwa nyan kat ndɨna mɨndama kat viɨga lɨgandɨ. Ndɨ kat kai walɨgandɨ. Mɨndama vɨlapman yindeya nyan God wan nyan anda vapmba ndɨ kat woviyaguga lɨgandɨ. Ana alɨpsɨga woviyaguga lɨgiyandɨ. 21 Wawa nyaangɨt kwo ana walɨgowun. God wandɨ, walɨgowun. God wandɨ.

  • Kɨta nyan wun kat mɨna ana woviyaguga lɨgiyandɨ.
  • Ndɨ ndɨna wakwa nɨmba kat ndino aywaa
  • woviyaguga lɨgandɨ.
waa wandɨ God.

Copyright information for `IAN