1 Timothy 3

JISASN YELANGƗ NƗMBA KAT VƗGA LA NƗMBANA NYAANGƗT

Kan nyaangɨt kwo wanja nyaangɨt ana ndɨ. Kɨta nyan Jisasna yelangɨ nɨmba kat vɨga lɨvat wandeyan wan apma vatna. Nat nɨmba kat vɨga lɨgiyaa nyan kat ndɨ kavle nyana waa wanjeyan ndɨ njambwi nyan ana lɨgiyandɨ. Taagwa kɨta klalɨgiya nyan mɨna wan njɨvwa kwukiyandɨ. Njɨmbla njɨmbla nɨma ngu kɨga tungwengwan yiga yetɨligiyaa nɨmba kan njɨvwamba ana lɨgiyandi. Apma maawutno lɨga nyan mɨna kɨngi njɨvwamba lɨgiyandɨ. Nat nɨmba kat yagwa walaa kwunaka kɨgɨnda kwilɨga nyan mɨna kɨngi njɨvwamba lɨgiyandɨ. Nat nɨmba kat alɨpsɨga nyaangɨt vɨsɨmogwilɨga nyan mɨna kɨngi njɨvwamba lɨgiyandɨ. Nyingi lapman maawutno lɨga apma nyan kɨngi njɨvwamba lɨgiyandɨ. Sanyo klavat woviyaguga lɨga nyan kɨngi njɨvwamba ana lɨgiyandɨ. Wan nyan ndɨna ngaymba lɨga nɨmba kat yigumba vɨga lɨgiyandɨ. Ndɨna nyangu kat waigandɨ. Wuna nyangu wuna nyaangɨt awuk ngwula waa waigandɨ. Ndi wukiyandi. Kɨta nyan ndɨna ngaymba lɨga nɨmba kat kavle savle vɨga lɨndeyan Godna yelangɨ nɨmba kat ana apma vapmba ndi kat vɨga lɨgiyandɨ. Mbambala glei Jisasna yelangɨ wuleia nyan vɨga lɨgiyaa nyan ana lɨgiyanɨ. Mbambala glei wuleia nyan vɨga lɨndeyan ndɨ yelavɨkiyandɨ. Wan apma nambuo lɨga nyan wun waa yelavɨka lɨgiyandɨ. Wungi vapmba tala Seten yelavɨka la kavle vak vla yelavɨtɨgandɨ. Kwo lɨga nɨmba vɨga lɨgiyaa nyan kat waigandi. Ndɨ kan nyan apma nyana waa waigandi. Wan nyaangɨt mbutapman yindeyan ndi Setena mbaapma nɨmba ndɨ kat kavle vat njɨka waigandi. Wungi vapmba Seten ndɨ kat kavle yigiyandɨ.

JISASNA YELANGƗMBA NJƗVWA KWUTAA NƗMBANA NYAANGƗT

Jisasna yelangɨmba njɨvwa kwutɨgiyaa ndi apma maawut sɨka yelavɨka lɨgiyandi. Ndi kwundi vɨlɨlɨk ngambuga ana lɨgiyandi. Ndi kwundi kɨta nyaangɨt mɨna ngambuga lɨlɨgiyandi. Ndi wundi nɨmba nɨmamba nɨma ngu ana kɨgiyandi. Sanya klavat walɨgiyaa nɨmba ana lɨgiyandi. Ndi wundi nɨmba God waa nyaangɨtna angwa mnaawupmba sɨka yelavɨka wan nyaangɨt kwutaa yetɨgiyandi. 10 Wundi nɨmba wan njɨvwa kwutnjeya vak vɨga avɨ. ndi apma vat kwukiyandi? E? Kavle vak kwukiyandi waa vɨga avɨ. Apma vat kwutɨnjeyan ndi kat wan njɨvwa agwi kwukandi. 11 Wundi nɨmbana taagwa ndinagwi apma maawut sɨka yelavɨka lɨgiyandi. Ndi ke yi yaga kavle nyaangɨt ngambuga sɨmblan yetɨlɨnjeya. Ndi nɨmamba nɨma ngu ke kɨga. Ndi mandɨp mandɨp ke yiga yetɨnjeya. 12 Jisasna yelangɨna njɨvwa kwupmat tɨgaiyaa nyan kɨta lagwa klaiga nyana kwukiyaa. Ndɨna ngaymba lɨgiya nɨmba ndɨna mat nyangu kat aywaa yigumba vɨga lɨgiyandɨ. 13 Jisasna yelangɨna njɨvwa kɨta nyan kwutndeyan nat nɨmba ndɨ kat vɨga waigandi. Ndɨ njambwi nyana waa waigandi. Ndɨ kwonduo lɨgiyaa tɨgiyandɨ. Kwonduo lɨndangat tɨga ndɨna mbangɨ Kraist Jisas kat wiyo waavi taaganda vat kat vaatapman nat nɨmba kat mbutɨgandɨ.

GODNA VATNA ANGWA NYAANGƗT

14 Wun ngwuk kat kwiyatapman yalaa vɨvat wowun ngwuk kat. Tat ngwuk kat wan nyaangɨtna ngwuk kat pɨlɨwukwa. 15 Wun kat kematnjeyan ngwuk kat pɨlɨwukwa nyaangɨt vɨga lamba yelavɨka lɨgiyangwuk. Pɨlɨwuka nyaangɨt vɨlaa Godna mbaapma nɨmbonala yetɨngweya vak kat yelavɨka wuka lɨgiyangwuk. Ngwuk Godna ngay vla lɨgangwuk. God ngwula maawupmba yetɨlgandɨ. Ngay kat tawnja kwaalɨk wan ngay kat kwutaa lɨgandɨ. Ngay ana ndaigandɨ. Ngwuk God waa apma nyaangɨt kwutaa lɨgangwuk. Ana ndaga kavle yiga kwo vatnat tɨgiyandɨ. Ngwuk ngay kat tawnja kwaalɨk vla lɨgangwuk. 16 Maawupmba yelavɨka kwutaa lɨna nyan ndɨ njambwi nyana Kraist. Nɨn kat Godna angwa vat nɨn kat sɨmagalɨgandɨ. Ngwuk kat mbukwun. Ndinyanguna mbangɨ klalaa yandɨ mala ndinyangu vɨndi ndɨ kat. Ndɨna maawut God kwiya maawupmba yelavɨka apma vat mɨna yetɨndɨ. Ensel ndɨ kat vɨlaa wandi. Ndɨ nɨma nyana. Ndɨ njambwi nyana waa wandi. Nat nɨmba ngepma yiga ndɨna sɨ mbutɨndi. Ngepma ngepmamba la nɨmba ndɨna sɨ wutaa maawupmba yelavɨka kwutaa lɨndi. God wandɨ, nyɨnangwutnat wokendɨ.

Copyright information for `IAN