1 Timothy 4

WOSEKA WALƗGA NYANGUNA NYAANGƗT

Tamba Godna waagan kupma wandɨ. Ngɨni nat nɨmba wan apma nyaangɨt kwagalalaa kavle nyaangɨt woseka walɨnja nyaangɨt wukiyandi. Seten waiga nyaangɨt wukiyandi waa wandɨ. Woseka walɨga nɨmba wan kavle nyaangɨt mbutɨgandi. Kavle maawut yelavɨka yetɨlɨga nɨmba wan kavle nyaangɨt mbutɨgandi. Ndɨna maawut kiya nɨmbana maawut vla lɨgandɨ. Ana yigumba sɨka lɨgandɨ. Ngwuk taagwa ke kla waa walɨgandi. Nat kɨgɨnda ke kɨngweya walɨgandi. Kɨgɨnda aywaa kɨnangat God kwutndɨ. God kat maawupmba yelavɨka God waa nyaangɨt kwutaa lɨga nɨmba God kat wagalaga sɨvu kɨlaa kɨgɨnda aywaa kɨlɨgandi. God kwukna kɨgɨnda apma kɨgɨnda mɨna lɨgandɨ. Wan kɨgɨnda kat ke kai waa kwagalaga. God kat wagalaga sɨvu kɨlaa kɨgiyangwuk. God wan apma kɨgɨnda waa wandɨ. Nɨn God kat wagalalaa kɨgɨnda kat sɨvu kɨlaa kɨlɨganɨn. Wumbɨk vɨlɨlɨk nda tɨmban kɨgɨnda nglaatɨgandɨ.

Mɨn kat pɨlɨwukwa nyaangɨt vɨlaa mɨnagwi lɨga kɨta mbaapma nɨmba kat mbupmeyan apma vatna. Mbupmeyan apma vat Kraist Jisasna njɨvwa kwukiyamɨn. Ndɨna njɨvwa kwuka mɨna mbangɨ Jisas Kraist kat wiyo waavi taagandɨ, tɨgiyaa nyanat tɨgiyamɨn. Ndɨna apma nyaangɨtmba yetɨga nyanat tɨgiyamɨn. Mɨna ngwak walanga kwutaa la wapusepuk kat ke mɨn yelavɨka. Wan nyaaɨgɨt God kat ngambulɨnja nyaangɨt ana ndɨ. God yeta vak kat wutaa God yeta vapmba yetɨ mɨla. Njɨvwa kwuka mɨna ava mɨna mbangɨ tagula vat tɨndɨ, apma vat tɨgiyamɨn. Mɨna maawut God yetɨga vak kat nɨma vat yelavɨka lɨmeyan mbambala apma glei vat tɨgiyamɨn. Yelavɨka yetɨmbandi walaa wowun. Mbutɨwa nyaangɨt wan nyaangɨt nglaatndɨ. Wan nyaangɨt wutaa ndinyangu ndina maawupmba yelavɨka yetɨmbandi walaa wowun. 10 Tɨga lɨga Godna njɨvwa nɨmamba kwutɨganɨn. God nɨn kat vɨga lɨgandɨ. Nɨn kat maawut ana tɨvɨlɨgandɨ. Vɨlɨganɨn. God ndinyangu yelavɨka kwutaa la nɨmba kat kwunatɨga nyana. Ndɨ kat maawupmba yelavɨka kwutaa la nɨmba kat ndɨ God ndi kat kwunatɨgandɨ.

11 Wan mɨn kat mbutɨwa nyaangɨt nat nɨmba kat vɨsɨmogwi mɨla. Wan nyaangɨtmba yetɨ ngwula waa awa mɨla. 12 Mɨn kwandɨ nyan mɨn. Mɨn apma vapmba yetɨ mɨla. Kavle vapmba yetɨmeyan nat nɨmba mɨn kat waigandi. Ndɨ kan mat nyana. Ndɨna maawut yigumba ana sɨka yelavɨka lɨgandɨ. Ngi kat tɨga apma nyaangɨt mɨna ambuk. Apma vat mɨna yiga yetɨ. Nat nɨmba kat vɨga woviyaguga alɨ. God kat nɨmamba yelavɨka kwutaa alɨ. God walɨga vapmba yetɨ mɨla. Wungi yetɨma apma vapmba yetɨmeyan Godna mbaapmamba la nat nɨmba vɨga mɨnai yetɨga vapmba yetɨgiyandi. 13 Yaweya nandinya kat kawiga kan njɨvwa kwuka lɨgiyamɨn. Ndina nɨndɨmba laataa God waa apma nyaangɨt ndi kat vɨga ambuk. Ndi kat mɨna maawupmba yelavɨtaa wan apma nyaangɨt ambuk. Ndi kat wan apma nyaangɨt vɨsɨmogwi mɨla. 14 Tamba Godna yelangɨna nɨma nɨmba mɨn kat taamba laagaga Godna yelangɨna nɨma nɨmba mɨn kat taamba laagaga Godna nyaangɨt ngambundi maa Godna njɨvwa kwupmeya kwondu mɨna tamba klamɨn. Wan vak ke kwagalaga. Mɨn yelavɨka kwutaa wungi vapmba yetɨ. 15 Wan njɨvwa njɨmbla njɨmbla agwup mɨla. Nat vak kat kai waa kwagalaa wan yetɨma njɨvwa mɨna agwup mɨla. Nat nɨmba mɨn kat vɨga waigandi. Apma vat yetɨnda vat lamba nɨma yigandɨ waa waigandi. 16 Wan yilɨma vak kat yigumba vɨga lɨgiyamɨn. Nat nɨmba kat vɨsɨmogwilɨma vat kat yigumba vɨga lɨgiyamɨn. Wan vak mɨn ke kwagalalga. Wan njɨvwa kwuka yetɨmeyan mɨn apma vat yetɨgiyamɨn. Mɨnai waa nyaangɨt wukiytaa nɨmba apma vapmba yetɨgiyandi.

Copyright information for `IAN