1 Timothy 5

GODNA MBAAPMAMBA LA NƗMBA KAT KWUPMEYA VAT

Avɨt ndu kat ke njska. Mɨn yigumba ndina maawut kwunap mɨla. Mɨna nyaek vla lɨgandi. Kwandɨ nyangu wuna yakwa nɨmba vla lɨgandi waa yelavɨp mɨla. Avɨt taagwa wuna nyɨme vla lɨgandi waa yelavɨp mɨla. Mwunyawia nyangu wuna nyange vla lɨgandi waa ytelavɨp mɨla. Ndi kat kavle vak ke yelavɨka yetɨga.

Ndu kiyandi kwo yetɨga tolagwa kat mɨn Timoti ndi kat kwunaka kɨgɨnda kwiga vɨga lɨgiyamɨn. Wat tolagwa nyan yanano lɨleyan lɨla nyangu lɨ kat kwanda kwanda kat vɨga klaga kwigiyandi. Ndɨ kat tat ndi kat kɨgɨnda nɨma sakwat kwilɨlɨ. Lɨ kat lɨgɨmda awat lwinjeya wovuna. Awat kwinjeyan God ndi kat apma vatna yingwa waa waigandɨ. Nat tolagwa lɨ kat vɨga la nɨmba lapman tɨleyan lɨ kwo lɨgiyalɨ. Ngan nandinya God kat yelavɨka wagala tɨgiyalɨ. Wat tolagwa lɨla mbangɨ kat mɨna yelavɨka lɨleyan ana nglaatndɨ. Apma vapmba ana yetɨgiyalɨ. Apma maawut sɨka lɨla vak tamba ngɨlɨndɨ. Kan mɨn kat mbukwa nyaangɨt wundi nɨmba kat ambup mɨla. Mbukwa nyaaɨgnɨtmba yetɨnjeyan nat nɨmba ndi kat vɨga kavle vat yetɨgandi waa ana waigandi. Kɨta nyan ndɨna yelangɨ nɨmba kat kwunatapman yilɨndeyan wanb nyan wan apma nyaangɨtmba ana yetɨlɨgandɨ. Setena yelangɨ nɨmbana kavle vak kat ndɨ kavle vat yetɨnda vak kwulatɨgandɨ.

Tolagwana naambi ndumi kuvut yɨndɨ, lɨ kat vɨga lɨvak lɨlla sɨ pɨlɨwuk ngwula. Tak ndu kɨta klala lat tolagwa kat mɨna ndina sɨ pɨlɨwutaa ndi kat kwunaka kɨgɨnda kwiga vɨga lɨgiyamɨn. 10 Kɨta tolagwa kat wat tolagwa apma vat tɨgalɨ waa nat nɨmba walɨnjeyan lɨ kat vɨga lɨgiyangwuk. Tamba nyangu kat yigumba vɨga lɨgiyangwuk. Nat nɨmba kat kɨgɨnda kwilaa yigumba kwutɨlan Jisasana mbaapmamba la nɨmbak kwunaka yeta tagwat lɨlleyan awat lɨ kat kwunakiyangwuk. Yelogwen kat ta nɨmba kat kwunaka yetɨlat tagwat tɨleyan awat lɨ kat kwunakiyangwuk. Wan apma vat yiga yetɨlat taagwa tɨleyan lɨ kat vɨga lɨgiyangwuk. 11 Mat nyan tolagwa kat ke vɨga lɨngwa. Ndi wandi. Kapma lɨga nat vak wagalalaa Kraistna njɨvwa mɨna kwukiyanɨn wandi. Mat nyan tolagwana samat tɨga wanja nyaangɨk kat kai walaa ndu klavat waigandi. Wanja nyaangɨt kat kai wanjeyan ana nglaandɨ. Ndi kat tɨga ndi kat ke vɨga lɨngwa. 13 Mat nyan tolagwa njɨvwa kwutapman kwo tɨnjeyan ana nglaatndɨ. Ndi ngay ngay yilaa mandɨp mandɨp nyaangɨt ngambugiyandi. Nɨma sakwat nyaangɨt ngambugiyandi. Nat nyan tolagwa nat ndu klaigandi wowun ndi kat. Ndu klalaa nyan kwutaa nyan kat vɨga lɨgiyandi. Wupma yilɨnjeyan nat nɨmba ndi kat vɨlaa Godna mbaapmamba la nɨmba kavle vat yetɨlɨgandi waa ana ndi kat waigandi. 15 Nat tolagwa kan kavle vat kan mbambala yilɨgandi. Ndi Setena vapmba yelɨgandi. 16 Nan tolagwanda kɨta mbaapmamba la taagwa Jisasna mbaapmamba lɨnjeyan tolagwa kat kɨgɨnda kwigiyalɨ. Kwileyan ngwuk Godna mbaapma nɨmba kapma lɨga tolagwa kat mɨna kɨgɨnda kwigiyangwuk.

17 Ngwulogiwnala wan apma nyaangɨt mbutɨga njambwi nɨmba ndi kat nɨmamba sanya agwi ngwula. 18 Tamba God waa nyaangɨt kɨngiyandɨ pɨlɨwutnda. Yuwi sɨk veimblivak palɨngwenga yi yalɨga bulmakau ndɨna tɨpmi ke sangiga. Kɨgiyandɨ wan yuwina sɨk waa wandɨ God. Nat nyaangɨt wandɨ. Njɨvwa kwutɨga nyan sanya klaigandɨ wandɨ God waa pɨlɨwutndɨ. 19 Kɨta nyan Jisasna mbaapma nɨmbana njambwi nyan kat kavle nyaangɨt njambwi nyan kat wanjeya vat awuk ngwula. 20 Ngwula kɨta nyan kavle vapmba yetɨvat wandeyan ndɨ kat kai awa. Nat nɨmbana nɨndɨmba laataa lɨga kai awa. Waneya vak wutaa nat nɨmba ndɨnai ya kavle vak ana yigiyandi. 21 Wan nyaangɨt nɨn kat wawa nyaangɨtna mɨn yiga ndi kat aywa mbukiyamɨn. Sɨmblan ke mbuka. Ndi kat aywaa kɨta vat tɨndi, ambuk. Yiliya vat God, Kraist Jisas, Godna apma ensel mɨn kat aywaa wan yiliya vat vɨlɨgandi. Wungi kat tɨga wawa nyaangɨtmba ambup mɨla.

22 Kwo nɨmba kat ndi kat taamba laagalaa ke waa Godna njɨvwa agwut waa ke waa. Tat kwo nɨmba kat ndi kat avɨ. Apma nɨmbandi? E? Kavle nɨmbandi? Waa avɨ. Wamɨn maa kavle njɨvwa kwutnjeyan wan kavle vak mɨna lak yigiyandɨ. Mɨno nɨmbun apma vak mɨna yetɨ mɨla. 23 Mɨna yapmba yelogwen tɨgandɨ waa wandi, wutwun. Wungi kat tɨga ngu mɨna ke kɨga. Nɨma ngu kuvuk agɨmba. Wan nɨma ngu mɨna yak kwunatndɨ maa nɨma sakwat njambɨ ana yelogwen kat tɨgiyamɨn. 24 Nat nɨmba kavle vak yiga yetɨlɨnja vak kat nat nɨmba ana vɨlɨgandi. Ngɨni kak kiyandɨ mala God vɨlaa sɨgiyandɨ. 25 Nat nɨmba apma vat yiga yetɨlɨnja vat kat nat nɨmba aywaa vɨlɨgandi. Nat nɨmba apma vat yiga yetɨlɨnja vak kat nat nɨmba ana vɨlɨgandi. Ngɨni kak kiyandɨ mala vɨgiyandi aywaa.

Copyright information for `IAN