Galatians 5

KWO LƗNA VAPMBA KWO YETƗGIYANƗN

Lo nɨn kat ngilaa lɨndangat Kraist njalapmat yandɨ. Ngwuk wupma kwo lɨgiyangwuk. Judana loat nat njamba wana wuleingweya.

Wuna kwundi mɨna awuk. Wun Pol wun. Kan nyaangɨt ngwuk kat mbukowun. Juda mbangɨ pɨtɨnja vapmba nɨna mbangɨ pɨtneyan God nɨn kat apma nɨmba ngwuk waa waigandɨ waa yelavɨkngweyan Kraist ngwuk kat kwuta njɨvwa ngwukkat ana kwunakiyandɨ. Ak wawa vak nat njamba ngwuk kat wowun. Juda mbangɨ pɨtɨnja vla nɨna mbangɨ pɨtneyan God nɨn kat apma nɨmba ngwuk waa waigandɨ waa yelavɨkngweyan Judana lomba aywaa yetɨgiyangwuk. Ndina lomba yetɨlevilaa yingweyan kavle vat tɨgiyangwuk. Judana lomba yetɨna vak God vɨlaa ngwuk apma nɨmba ngwuk waa waigandɨ waa yelavɨkngweyan ana glaatndɨ. Wupma yelavɨkngweyan Kraist ngwuk kat ana alɨpsɨga kwunakiyandɨ. God ngwuk kat ana alɨpsɨga awagapma apma vat yigiyandɨ. Nɨn wupma ana yelavɨtɨganɨn. Kraist ya vak nɨna lak yaandɨ waa waneya nyaangɨt God wutaa nɨn kat awagapma apma vat yilɨngadɨ waa yelavɨtɨganɨn. God ndɨna waagan nɨn kat kwindɨ maa nat njamba apma vat yindeya vak kat kawiga lɨganɨn. Kraist Jisasogwinala kɨta vat tɨneyan mbangɨ pɨtneya vat God ana vɨgiyandɨ. Pɨtapman tɨneya vak God ana vɨgiyandɨ. Wan vak nɨma vak ana ndɨ. Nɨma vak kɨngiyan. Kraist kwuta njɨvwa kat nɨna mbangɨ wiyo waavi taagavat tɨgandɨ. Taagandɨ maa nat nɨmba kat kwunaka woviyaguga lɨganɨn. Wan nɨma vatna.

Tak ngwuk wan apma nyaangɨt wuta savagu yetɨngwuk. Kanda wandi maa wan apma nyaangɨk kat kwagalagangwuk. Anda vatna butndi maa mandɨt vat yelavɨkngwa. Ngwuk kat mbutnja nyaangɨt Godna nyaangɨt ana ndɨ. God ngwuk kat mandɨt nyaangɨtmba yagwa wandɨ. Yis samat taaganja bret-nao nɨma nglei yindɨ. Ndɨno wupma. Wan kavle nyaangɨt mbutɨnja nyaangɨt ngwutna maawupmba wuleilaa nɨma nglei vak kavle yindɨ. 10 Wupma yelavɨka lɨgowun. Wan kavle vat kwagalagiyangwuk. Nɨn njambwi nyanonala kɨta vat tɨganɨn. Kɨta mbaapmamba lɨganɨn. Ngi kat tɨga kɨngi vat tɨnan wan kavle vat kwagalagiyangwuk waa yelavɨka lɨgowun. Wan nyan ngwutna maawut kavle yilɨga nyan kat God ndɨ kat nɨma vat yigiyandɨ.

11 Kɨta mbaapma nɨmba ngwuk Judana vapmba mbangɨ apɨk ngwula waa ana yiga butɨgowun. Ngi kat tɨga wun kat Juda waleavat tɨgandi. Judana vapmba mbangɨ apɨk ngwula waa mbukweyan Juda wun kat ana waleavat tɨgiyandi. Kraist kiyaa vak kat mbukwa nyaangɨk kat ana kai waigandi. Wan nyaangɨt mbangɨ apɨk ngwula waa ana mbutɨgowun. 12 Wan nɨmba ngwuk kat mbangɨ apɨk ngwula waa nɨmba ngwuk kat kai waa kwagalanjangat wowun.

13 Kɨta mbaapma nɨmba, lo ngwuk kat yɨga lɨvak kat God kai wandɨ. kwo lɨnangat wandɨ. Wupma wana yelavɨkngweya. Nɨn kwo lɨga tamba maawupmba yetɨgiyanɨn waa wana yelavɨkngweya. Mandɨp vapmba yetɨ ngwula. Nat nɨmba kat yelavɨka ndi kat kwunaka woviyaguga alɨ ngwula. 14 Lona angwa vat kɨngiyaa. Avla yelavɨka woviyaguga lɨngwa vla nat nɨmba kat wupma yelavɨka woviyaguga alɨ ngwula. 15 Ngwuk mbatna maaawut waalana maawut klalaa nat nɨmba kat kavle yivak kat wana yelavɨtɨngweya. Wan vapmba awat sowat yetɨngweyan ngwuk aywaa kavle yigiyangwuk.

GODNA WAAGANA VATNO TAMBA MAAWUTNA VATNO

16 Wun kupma ngwuk kat mbutɨgowun. Godna waagan waiga nyaangɨtmba yetɨ ngwula. Tamba yelavɨka yetɨngwa maawutmba kavle vat ke yetɨngwa. 17 Godna waagan waiga vat nɨna tamba yetɨna maawut waiga vat kapma kapma vat mbɨt. Wan vak vɨlɨlɨk awat sowat walea lɨgambɨt. Mama nɨmba lɨga vak vla lɨgambɨt. Ngi kat tɨga kwo ana yetɨgiyanɨn. Wan vɨlɨlɨk vat waiga nyaangɨtmba yetɨngweyan lo ngwuk kat ana kwutaa vɨga lɨgiyandɨ.

19 Nɨn aywaa tambana maawut ta vat vɨga lɨganɨn. Ndɨna vak kɨngiyan. sɨkwuka yambɨsɨk kwuka yetɨnja vak. Nat nɨmba kat kavle vat yilɨnja vat. Sɨmblan wangɨlɨnja vat. 20 Waagan kat kwunatɨnja vat. Sɨvu walɨnja vat. Nat nɨmba kat walea lɨnja vat. Kaawa viyaga ngambulɨnja vat. Tɨpmwigwula yilɨnja vat. Nyingi maawut tɨga yilɨnja vat. Avla ndɨna mbangɨ mɨna kwunapmat yelavɨtɨnja vak. Nat nɨmba kat kai walɨnja vat. Nɨn apma nɨmba nɨn ngwuk kavle nɨmba ngwuk waa walɨnja vat. 21 Nat nɨmbana nda klavat walɨnja vat. Nat nɨmba kat vatnyalɨnja vat. Nɨma sakwat nɨma ngu kɨlaa tungwengwan yiga kavle vat yilɨnja vat. Ngi vat vapmba tamba maawutmba yetɨlɨga nɨmba yetɨlɨgandi. Tak ngwuk kat wan vak wana yiga yetɨlɨngweya wowun ngwukkat. mbambala nat njamba waigowun. Ngwuk kat. Wan vak ke yiga. Ngi vat kavle vapmba yetɨlɨga nɨmba God vɨga lɨga kavat ana wuleigiyandi.

22 Godna waagan waiga vat kapma vatna. Ndɨnai waa vapmba yetɨgiyaa nɨmba ngi vapmba yetɨgiyandi. Nat nɨmba kat woviyaguga lɨgiyandi. Ndi solat sɨga yetɨgiyandi. Ndina maawut apma vat tɨndɨ, yetɨgiyandi. Ndi kat yinjeya kavle vak kat tɨga ndina maawutmba kɨmbut ana kwiyatapman yigiyandi. Nat nɨmba kat apma vat yigiyandi. Ndi apma vat tɨga nɨmbat tɨgiyandi. Ndi ngambulɨnja vapmba yetɨlɨgandi. 23 Nat nɨmba kat yelavɨka yetɨlɨgandi. Ndina maawut waiga kavle vak kat kwulatɨgandi. Ngi vapmba yetɨlɨga nɨmba kat lo ana ndi kat kai walɨgandɨ. 24 Kraist Jisasna mbaapmamba lɨga nɨmba tamba yetɨnja ndina kavle maawuk kat kai waga kwagalanɨn. Wan tamba maawut Kraist kiya vla kiyandɨ. Ngi kat tɨga wan tambana maawut walɨga vak kat ana wutɨganɨn. Tamba kiyandɨ.

25 Godna waagan yetɨneya kupi vat nɨn kat kwindɨ. Ngi kat tɨga ndfɨnai waiga vapmba yetɨ ngwula. 26 Nɨn apma nɨmbanɨn. nat nɨmba kavle nɨmba ndi waa wana yelavɨtɨgweya. Nat nɨmbana maawuk kat kavle vat ke yingwa. Nat nɨmba kat tɨpmwigwula ke yingwa.

Copyright information for `IAN