Hebrews 3

JISAS WAA NYAANGƗT AWUK NGWULA

Nɨna njambwi nyan Kraist kat samat nyaangɨt pɨlɨwupmat tɨgowun. Ngwuk Kraistna mbaapmamba tɨga Juda ngwuk awuk ngwula. Ngwut nyɨnangwut klangweya vak kat yelavɨka lɨga nɨmba ngwuk. Kraist Jisas nɨn kat wan apma nyaangɨt yalaa mbutɨndɨ. Nɨn kat tɨga Godna nyingi maawut kwunatɨgandɨ. Ngi kat tɨga nɨna Hetpris vla lɨgandɨ. Kraist yalaa god ndɨ kat kwiya njɨvwa aywaa kwutndɨ. Ana kwutambɨga kwagalandɨ. Tamba la nyan Moses ndɨno God ndɨ kat kwiya njɨvwa aywaa kwutndɨ. Mbɨk kɨta lulu kwupmbɨk. Mosesna sɨ kwutaa samat katsolaa Jisasna sɨ nɨmamba kwutaa katsoneyan wovuna. Ndɨ Moses kat kwulatɨgandɨ. Ndɨ Moses kat kwutndɨ. Kɨta nyan apma ngaykwutndeyan wan ngayna sɨ ana nɨmamba kwutaa katsogiyanɨn. Ngay kwuta nyana sɨ nɨmamba kwuta katsogiyanɨn. Ngay avla ana laatɨgandɨ. Ngay aywaa ndu nyan kwutɨga nda. kɨpmamba lɨga nda aywaa kwukna nyana God. Moses ndɨ kat god kwiya njɨvwa apma vat aywaa kwutndɨ. Ndɨ Godna njɨvwa kwuta nyana. Godnanamba nyaangɨt wutaa ndɨna mbaapma nɨmba kat mbutɨndɨ. God ngɨni kwutndeya vak kat mbutɨndɨ. Kraist Godna njɨvwa kwuta nyan aa ndɨ. Ndɨ Godna nyana. Kraist nɨn Godna mbaapma nɨmba nɨn kat vɨga kwunaka lɨgandɨ. Tamba God waa vak maawupmba yelavɨka kwutaa lɨna vak kwutaa lɨneyan Godna mbaapma ana kwagalagiyanɨn. Wan apma nyaangɨt wutaa woviyaguga kwutaa lɨna vak kwutaa lɨneyan Godna mbaapma ana kwagalagiyanɨn.

Godna waagan tamba la nyan kat mbutndɨ maa pɨlɨwutnda nyaangɨt kapma nyaangɨt ana ndɨ. Kɨta nyaangɨtna. Awuk. God waa nyaangɨt kupma pɨlɨwutndi.

 • Mbambala wunai waa nyaangɨt awuk ngwula. Tamba
 • la Juda kwo kavamba lɨga wuna nyaangɨt wupmak kat
 • kai wanja vla ngwuk wupma kai wata wangwega.
Wan tamba la njɨmbla ngwutna walanga ndi kat kwunatɨwa nɨma njɨvwa vɨlɨndi. Naambi ndumi vɨlɨlɨk vɨga lɨndi. God nɨma vak yigiyandɨ? E? Ana yigiyandɨ? Waa yelavɨka vavle vat yilɨndi. Wuna nyaangɨt ana wuka lɨndi. 10 
 • Ngi kat tɨga wan
 • nɨmba kat maawut kimbut yiga lɨwun. Ndi kat
 • wowun. Ndina maawupmba kavle vat mɨna yelavɨka
 • lɨgandi. Wawa vapmba ana yetɨlɨgandi.
 • 11 Wungi kat tɨga kimbut yiga wowun. Wan nɨmba ndi kat kwunakwa apma kava kwo lɨnjeya kava ana wuleigiyandi waa wowun waa wandɨ God waa tamba la nyan pɨlɨwutndɨ. 12 Yakwa nɨmba wan nyaangɨt wutaa maawupmba yelavɨk ngwula. God nɨn kat apma vak yetɨneya vak kwivat wandɨ. Ndɨna nyaangɨt kat kai walaa maawut tɨvɨga mbaa yetɨlangwuk. Ndɨ kat mbaa kwagalalangwuk. Kwagalaneyan nɨn kat vɨga nɨma vat yigiyandɨ. Mbambala ndɨnai waa vapmba yetɨnangat God walɨgandɨ. 13 Ngi kat tɨga ngwuk awat sowat nandinya nandinya maawut kwunaka alɨ ngwula. Ngwuk kavle vat mɨna yilɨngweyan ngwutna maawut mbaa kavle yilandɨ. Kavle yilɨnan nɨna maawut ana kavle yigiyandɨ waa wana yelavɨtɨngweya. Kai. Kavle yigiyandɨ. 14 Tat Kraistna mbaapma wuleingwa njɨmbla ndɨna nyaangɨt maawu0pmba yelavɨka kwutaa lɨngwa vat kwagalapman yingweya apma vat tɨgiyangwuk. Ndɨnogwinala kɨta mbaapmamba lɨgiyangwuk. Kwagalangweyan kai. 15 Wungi vat tamba la nyan pɨlɨwutnda nyaangɨt nat njambɨ ngwuk kat pɨlɨwukiyowun.

  • Tamba la Juda kwo kavamba lɨga Godna nyaangɨt
  • wupmak kat kaiwanja vla ngwuk wupma kai wata
  • wangweya.
  16 Tamba la nɨmba God waa nyaangɨt wupmak kat kai wala nɨmba ana nɨmba ndi. Ndi Juda ndi. Ndi Isipmba la Moses kwuta kaliya nɨmba ndi. 17 Naambi ndumi vɨlɨlɨk tɨga anda nɨmba kat God nyingimaawut yelavɨka lɨndɨ. Ndɨ Godna nyaangɨt wupmak kat kai waa la nɨmba ndi. Kwo Godna nyaangɨt wupmak kat kaiwaa la nɨmba ndi. Kwo nɨndɨ kavamba kiya la nɨmba ndi. 18 Ngwuk kat kwukwa apma kava kwo lɨngweya kava ana weuleigiyangwuk waa anda nɨmba kat God wandɨ. Ndi God kat kai waa la nɨmba ndi. 19 Ndi ndɨna nyaangɨt kat kaiwalɨnjangat ndi kat kwutnda apma kava kwo lɨnjeya kava ana wuleindi. Vɨlɨganɨn.

  Copyright information for `IAN