John 11

LASARAS KIYANDƗ

Kɨta nyan ndɨna sɨ Lasaras ndɨ yelogwen kat tɨndɨ. Dɨna ngepma Betani. Ndɨna mbɨt yakwa lagwa vɨlɨlɨk Mario Mato ndi kɨta ngepma nɨmba ndi. Ndɨna yakwa lagwa Maria apma njangu veila ngu klalaa Jisasna mamba taagalaa salataa lɨla sɨvla nɨmbɨ yuwimba nyangata taagwat. Lasaras yelogwen kat tɨndɨ maa ndɨna yakwa lagwa nyaangɨt wambɨt, wan nyaangɨt kwutaa Jisas kat yiga mbutndi. Njambwi nyan woviyaguga lɨma nyan yelogwen kat tɨgandɨ waa wamba nyaangɨt yiga mbutndi. Mbutja nyaangɨt wutaa Jisas wandɨ. Kiyangeya yelogwen ana ndɨ. Godna sɨ kwutaa katsogiyaa yelogwena lɨga. Godna nyana sɨ kwutaa katsogiyaa yelogwena lɨga waa wandɨ Jisas.

Mato, lɨla yakwa lagwo, Lasaras kat Jisas woviyaguga lɨndɨ. Lasaras yelogwen kat tɨgandɨ waa wandi wutaa Jisas ana yindɨ. Tɨnda kavamba nandinya vɨlɨlɨk tɨga kwo yetɨndɨ. Nandinya vɨlɨlɨk tɨga ndɨna mbaapma nɨmba kat wandɨ. Laap ngwula. Judia nat njambɨ yigat waa wandɨ.

Wandɨ maa ndɨna mbaapma nɨmba ndɨ kat wandi. Njambwi nyan Judiamba lɨga njambwi Juda tak mɨn kat vatnyavat kambak kwutaa lɨndi mɨn kat yaagivat. At nat njambɨ ndina ngepma yigiyamɨn? Waa wandi.

Wandi maa Jisas ndi kat wandɨ. Nya sɨlɨga nandinya kɨta tamba vɨli kiyeli vɨlɨlɨk aua tɨgandɨ. nya sɨlɨga njɨmbla ndu nyan man veiga yindeyan kambapmba man sɨlaa ana ndaigandɨ. Nya sɨndɨ, mɨni vɨga yigumba veiga yigiyandɨ. 10 Kɨta nyan ngan man veiga yindeyan wan nyan kambapmba sɨlaa ndaigandɨ. Mɨni vɨlapman ndaigandɨ. Ngi kat tɨga Judia yigiyanɨn njɨvwa kwupmat.

11 Wan nyaangɨt walaa at nat njambɨ wandɨ. Nɨna alɨ nyan Lasaras sɨndu kwandɨ. Yilaa ndɨ kat sɨvɨlɨwun, laakiyandɨ waa wandɨ Jisas. 12 Wandɨ maa ndɨna mbaapma nɨmba wandi. Njambwi nyan yelogwen kat tɨga nɨmba sɨndu kwanjeyan apma vatna. Manda kat sɨvɨlɨgiyamɨn waa wandi. 13 Lasaras kiyanda vat kat pagwuvat ndɨ sɨndu kwaandɨ waa wandɨ Jisas. Ndɨna mbaapma nɨmba wutaa ndɨ sɨndu kwaandɨ waa yelavɨka lɨndi.

14 Ngi kat tɨga Jisas ndi kat kapmba wandɨ. Lasaras kiyandɨ waa wandɨ. 15 Kiyanda njɨmbla wun ana wumba lɨwun. Apma vatna. Wumba lɨgewan ngɨni kwukweya nɨma njɨvwa vɨlaa ndɨ njambwi nyana waa ana waingwuk. Mbambala yigiyanɨn wandɨ Jisas.

16 Jisas wandɨ maa Tomas waa Didimas walɨnja vɨlɨgu nyan wandɨ. Wovun yigiyanɨn. Ndɨnogwinana kiyaiganɨn waa njambwi Juda kat vaaka wandɨ Tomas.

KIYA NƗMBA KAT LAAK NGWULA WAA WAIGA NYAN JISAS

17 Jisas yanda njɨmbla Lasaras nandinya aynat tamba waangumba lɨndɨ. 18 Lasaras ta ngepma Betani Jerusalemna ngwaymba lɨndɨ. Ndɨna sɨvla mail vɨlɨlɨk. 19 Nɨma sakwat Jerusalemba lɨga Juda ndu lagwa yalaa Mato Maria kat tangatɨndi. Mbɨla yakwa nyan kat lasaras kat nɨma nɨma vat yelavɨka tɨmbɨt maa tangatɨndi. 20 Jisas tamba yaandɨ waa wandi maa wutaa Mato Jisas kat yiga ava yambɨmba vɨlɨ. Maria ana yilɨ. Ngaymba ndaalɨlɨ.

21 Mata Jisas kat yalaa walɨ. Njambwi nyan kumba tɨgeman wuna yakwa ndu ana kiyaindɨ. 22 Mbambala God kat wagalameyan wagalameya vat wutaa God apma vat yigiyandɨ. Vɨga lɨgowun waa walɨ Mata.

23 Walɨ maa Jisas lɨ kat wandɨ. Nyɨna yakwa ndu kiyalaa laakyandɨ waa wandɨ maa Mata walɨ. 24 Ngiyambak wamɨn. Ngɨni yaiga nandinya kiya nɨmba aywaa laatjeya nandinya ndɨno laaptaa tɨgiyandɨ. Vɨga lɨgowun waa walɨ Mata. 25 Walɨ maa Jisas wandɨ. Kiya nɨmba kat laak ngwula waa waiga nyan wunayɨ. Apma vat yiga yetɨnjeya vak kwilɨga nyan wunayɨ. Kɨta nyan njambwi nyanat tɨwa vat yelavɨtndeyan kiyalaa lɨga lalapkiyandɨ. Kɨta nyan njambwi nyanat tuwa vat yelavɨtndeyan apma vat yiga yetɨnjeya vak ndɨ kat kwigiyowun. 26 Kwo lɨga nɨmba njambwi nyanat tɨwa vat wun kat yelavɨtnjeyan ndi ana kavle yigiyandi. Kan walɨwa nyaangɨt yelavɨka lɨganyɨn? Waa wagalandɨ Jisas.

27 Wagalandɨ maa Mata ndɨ kat walɨ. Njambwi nyan. Mɨn Kraist mɨn. Mɨn kat vɨga lɨgowun. Mɨn Godna nyan mɨn. Mɨn God kwiya nyan mɨn. Kawiga lɨna nyan mɨn. Tamba vɨga lɨgowun waa walɨ.

JISAS NGLANDƗ

28 Mata walaa lungwamataa yiga lɨla yakwa lagwa Maria kat pagwuga mbutɨ. Njambwi nyan wungi ya. Nyɨn kat walɨgandɨ. Maria yaalɨ waa wandɨ waa Mata mbutɨ. 29 Maria wutaa kwiyatapman laaptaa Jisas kat yilɨ. 30 Jisas ngepma ana wuleindɨ. Tat Mata ndɨ kat va kava ava yambɨmba lɨndɨ. 31 Maria Jisas kat vɨvat kwiyatapman laataa ngay kwagalalaa yilɨ maa vɨlaa ngaymba lɨga lɨ kat tangata nɨmba lɨla kwupmba yiga wandi. Ndɨ kat taaganja waangu kavat nglavat yilɨgalɨ. Lɨ kat kwupmba yiga tangakaiyanɨn waa waga yindi.

32 Jisas ta kavat Maria yalaa ndɨ kat vɨlaa ndɨna mangandɨmba kwali mamba sɨlaa ndɨ kat walɨ. Njambwi nyan kumba tɨgeman wuna yakwa ndu ana kiyaindɨ waa nglaga walɨ Maria.

33 Nglalɨla vakat lɨlogwinala la ndi Juda nglalɨnja vak kat vɨlaa Jisas ndi kat nɨma maawut yelavɨka lɨga ndi kat wagalandɨ. 34 Ndɨ kat taaganja waangu andamapmba lɨgandɨ waa wandɨ maa yaa avɨ waa wandi.

35 yilɨndi maa Jisas nglalɨndɨ. 36 Nglalɨnda vak kat vɨlaa Juda wandi. Kiya nyan kat Jisas nɨmamba woviyaguga lɨndɨ waa wandi. 37 Ndina nɨmba wandi. Wan nyan tak mɨni kiya nyana mɨni kwunatndɨ, vɨndɨ. Wan nyan kat kwaglalndɨ maa kiyandɨ. Manda kat wupma yindɨ waa wandi.

JISAS WANDƗ MAA LASARAS LAATNDƗ

38 Ndina nyaangɨt wutaa Jisas nɨma vat yelavɨka lɨga waangu la kavat yandɨ. Wan waangu kambak mɨna la waangua. Wan waanguna tak waangu nɨma kambapmba kuviyalagulaa tɨvɨndi. 39 Wan kavat yalaa Jisas wandɨ. Tɨvɨnja kambak kumba ngwula waa wandɨ maa kiya nyana yakwa lagwa Mata Jisas kat walɨ. njambwi nyan nandinya aynat waangumba lɨndɨ. Ndɨna sɨm kavle njangu veilɨgandɨ. Kambak kumba ngwula waa ke waa waa walɨ Mata. 40 Jisas lɨ kat wandɨ. Tak nyɨn kat tamba wowun. Kai walapman yɨnyeyan God kwutndeya apma njɨvwa vɨgiyanyɨn waa tak nyɨn kat wowun waa Jisas wandɨ maa 41 kambak kwutaa kumbandi. Kumbandi maa kiya nyan ta waangu kwo lɨndɨ. Jisas nyinangwutnat tanambɨtaa wandɨ. Nyaek, wagalawa vat tamba wupmɨn. Mɨn kat sɨvu kɨlɨgowun.

42 njɨmbla njɨmbla wagalɨwa vak wuka lɨgamɨn. Wunogwina lɨga nɨmba wutnjangat mɨn kat kwundimba wowun. Wagalalɨwa vak wuka lɨgamɨn waa kwundimba wowun. Wutaa God wandɨ maa yaa nyana waa wun kat yelavɨka lɨgiyandi waa God kat wandɨ.

43 God kat walaa nɨma kwundimba Lasaras laataa ngaga yaa mɨla waa walendɨ maa 44 kiyaa nyan laaptaa yandɨ. kiyandɨ maa waangumba taagavat tɨnja njɨmbla sɨvla waavwimba ndɨna mbangɨ mbaataa taagandi. Ndɨna man taamba wan waavwi ngilaa lɨndɨ maa wogwendɨ. Ndɨna mɨndama waavwimba kapmandi maa wogwendɨ. Wogwendɨ maa Jisas ndi kat wandɨ. Ndɨna waavwi njalak ngwula. Kwo lɨgiyandɨ waa wandɨ Jisas.

JUDANA NJAMBWI NƗMBA JISAS KAT VATNYAVAK YELAVƗTNDI

45 Maria kat tangapmat ta Juda Jisas yalaa kwuta njɨvwa vɨlaa ndɨ God wandɨ, yaa nyana waa yelavɨka lɨndi. 46 Ndina nat nɨmba wupma ana yelavɨtndi. Jisas kwutaa vak kat vɨlaa yiga Ferisi kat mbutndi.

47 Mbutndi maa Ferisio God kat kwunatɨga njambwi nɨmbo wandi maa ndino nat nɨma sakwat njambwi nɨmbo ngambuvat yisolaa lɨndi. yisolaa lɨga wandi. Nɨn angamak yigiyanɨn ndɨ kat. Nɨma sakwat apma nɨma njɨvwa kwutɨgandɨ. 48 Ndɨ kat kai walapman yineyan nɨna ngepmana nɨmba aywaa ndɨna kwupmba yigiyandi. Yindi maa nɨn kat vɨga Romba lɨga nɨmba yalaa nɨn kat sɨgiyandi. Wan vak kat kai waigandi waa wandi.

49 Ndina kɨta nyan Kaiafas kat naambi God kat kwunatɨga nɨmbana njambwi nyanat tɨndɨ. Ndɨ laataa ndi kat wandɨ. Ngwuk apma maawut ana yelavɨka lɨgangwuk. 50 Wan nyan Jisas kat vatnyaneyan nɨn aywaa ana kavle yigiyanɨn. Romba lɨga nɨmba nɨn Juda kat ana yaa sɨgiyandi. Nɨn kat tɨga ndɨ Jisas kiyandeyan wovuna waa wandɨ.

51 Wanda nyaangɨt ndɨna maawupmba yelavɨtaa ana wandɨ. Kat naambi ndina njambwi nyanat tɨndangat God ndɨna maawupmba ngambundɨ maa wandɨ. Jisas ndinyangu kat tɨga kiyaigandɨ waa wandɨ Kaifas. Wanda nyaangɨtna angwa kat ana yelavɨka lɨndɨ. Ndɨ kwo wandɨ. 52 Wanda nyaangɨtna angwa kɨngiyan. Jisas Juda kat mɨna kwunapmat ana kiyandɨ. Kava kavamba lɨga nɨmba kat aywaa kwunapmak kiyandɨ. Ndi kat aywaa kwutaa kaliga Godna mbaapmamba tangavak kat kiyandɨ. Taagandɨ maa Godna nyaanguat tɨgiyandi.

53 Wungi nandinyamba yisolaa lɨga nyaangɨt ngambulaa Jisas kat sɨvak kat. 54 Wungi kat tɨga Juda la ngepma ngepma Jisas ana yi ya yetɨlɨndɨ. Kwo kavamba lɨga ngepmat yindɨ. Efraim walɨnja ngepmat yindɨ. Wan ngepma yilaa ndɨnogwi ndɨna mbaapma nɨmbo kɨta vat yetɨndi.

JISAS KAT KWATƗNDI

55 Judana pesto pasova walɨnja pesto tamba ngway tolandɨ. Kava kavamba la Juda laataa Jerusalemat yindi. Tat nɨna nglambi njangigiyanɨn ngɨni pesto kat wuleigiyanɨn waa yelavɨtaa Jerusalemat yindi. 56 Jerusalemat yilaa Jisas kat kwatɨndi. God kat kwunatɨnja ngayat wuleilaa awat sowat ngambulɨndi. Pesto kat anagandɨ yaiga waa awat sowat ngambulɨndi. 57 God kat kwunatɨga njambwi nɨmbogwi Ferisio nyaangɨt tamba kwindi. Kɨta nyan Jisas kat vɨga lɨmeyan nɨn kat mbuiyamɨn waa wandi. Ndɨ kat kwupmat wanɨn waa wandi.

Copyright information for `IAN