John 15

JISAS ANGWA MI VLA LƗGANDƗ

Jisas wandɨ. Wun apma kɨlɨnja sɨtna mina angwa vla lɨgowun. Nat nyan wupma kai. Wun wunayɨ kɨta. Wuna nyaek mi kat vɨga lɨga nyan vla lɨgandɨ. Wunamba lɨga nyan mi sandɨ vla lɨgandɨ. Sik kwalapman yilɨga sandɨ wuna nyaek yalaa kalɨtaa yaagilɨgandɨ. Sɨk kwalɨga sandɨ samat kalɨtaa kwunatɨgandɨ. Kwunatndɨ maa sɨk nɨma sakwat kwaigandɨ. Ngwuk kat mbutuwa nyaangɨt ngwutna maawut tamba kwunatndɨ maa kwo lɨga ngwuk. Wuna mbaapmamba lɨga wun kat ke kwagalangwa. Wun ngwutna maawupmba yetɨgiyowun. Mi sandɨ kapma lɨndeyan sɨk ana kwaigandɨ. Mi sandɨ angwo lɨndeyan sɨk kwaigandɨ. Ngwutno wungivat sɨgɨt. Wuna mbaapmamba tɨlapman yingweyan apma njɨvwa ana kwukiyangwuk.

Wun angwa mi vla lɨgowun. Ngwuk sandɨ mi vla lɨgangwuk. Kɨta nyan wuna mbaapmamba lɨndeyan ndɨna maawupmba lɨweyan ndɨ nɨma sakwat apma njɨvwa kwukiyandɨ. Wun kat kwagalalaa kapma lɨngweyan apma njɨvwa ana kwukiyangwuk. Ndɨ kɨta nyan wun kat kwagalalaa yindeyan kalɨtndi maa lɨga wula lɨga sandɨ vla lɨgiyandɨ. Ndɨ kat kɨta lɨvwimba yisolaa yamba tugiyandi.

Wuna mbaapmamba lɨga mbutuwa nyaangɨt maawupmba yelavɨka wun kat wagalangweya nda ngwuk kat kwigiyowun. Ngwuk kat kwiwun maa nɨma sakwat apma njɨvwa kwukngweyan nat nɨmba vɨlaa Godna sɨ kwutaa katsogiyandɨ. Nɨma sakwat apma njɨvwa kwukngweyan wuna mbaapma nɨmba vla lɨgiyangwuk. Wuna nyaek wun kat nɨma maawut yelavɨka lɨnda vla ngwuk kat wuno nɨma maawut yelavɨka tɨgowun. Ngwuk kat yelavɨka tuwa vak ngwula maawut ke tɨvɨnda. Njɨmbla njɨmbla yelavɨka ali ngwula. 10 Mbutuwa nyaangipmba yiga yetɨngweyan ngwuk kat nɨma maawut yelavɨka luwa vak ngwutna maawut ana tɨvɨgiyandɨ. Wuno wuna nyaek mbutɨnda nyaangɨpmba yiga yetɨgowun. Yetɨga lɨga wun kat nɨma maawut yelavɨka lɨnda wuna maawut ana tɨvɨlɨgandɨ. 11 Ngwuk kat mbutuwa nyaangɨt wutaa solat sɨga yetɨlɨmbangwuk walaa mbutɨgowun. Nɨmamba solat sɨga yetɨlɨmbangwuk walaa mbutɨgowun.

12 Ngwuk kat kɨt nyaangɨt mbupmat yigowun. Kɨngi nyaangɨpmba yiga yetɨlɨmbangwuk. Ngwuk kat nɨma maawut yelavɨka alɨ njwula. 13 Kɨta nyan ndɨna alɨ nɨmba kat nɨma maawut yelavɨka lɨga ndi kat tɨga kiyandeyan wan nɨma vatna. Nat vak wan vak kat ana kwulakiyandɨ. 14 Mbutuwa nyaangɨpmba yiga yetɨngweyan ngwuk wuna alɨ nɨmba tɨgiyangwuk. 15 Ndi wuna njɨvwa kwutɨga nɨmba ndi waa ana ngwuk kat ngɨni waigowun. Njɨvwa kwutɨga nɨmba njambwi nyana maawupmba lɨga vak ana vɨga yelavɨka lɨgandi. Ngwuk wupma kai. Ndi wuna alɨ nɨmba ndi waa ngwuk kat walɨgowun. Wuna nyaeknanamba wukwa nyaangɨt ngwuk kat aywaa vɨsɨmogwiwun, vɨga wuka yelavɨka lɨgangwuk.

16 Ngwutna maawupmba wuna mbaapma ana wuleingwuk. Ygwa wowun, wuleingwuk. Yiga apma njɨvwa kwupangwuk walaa ngwuk kat wowun. Kwukngweya njɨvwa ana kwo vatnat tɨgiyandɨ. Wuna sɨ waga wuna nyaek kat wagalangweya nda ngwuk kat kwigiyandɨ. 17 Awat sowat nɨma maawut yelavɨka alɨ ngwula waga wowun ngwuk kat. Wan ngwuk kat wawa nyaangɨtna angwa nyaangɨt.

KAN KƗPMANA NƗMBA NGWUK KAT KAI WAIGANDI

18 Kɨpmamba lɨga kwo yetɨga nɨmba ngwuk kat kai wanjeyan ngwuk yelavɨk ngwula. Tak Jisas kat kai wandi waa yelavɨk ngwula. 19 Ndina mbaapma nɨmba tɨgengwan ngwuk kat ana kai waigandi. Ngwuk kapma mbaapmamba lɨga nɨmba ngwuk. Ngwuk kat wowun mala ndi kat kwagalalaa kapma mbaapma wuleingwuk. Ngi kat tɨga ngwuk kat kai waigandi. 20 Tak ngwuk kat mbutuwa nyaangɨt yelavɨk ngwula. Tak wowun ngwuk kat. Njɨvwa kwutɨga nyan ndɨna njambwi nyan kat ana kwulatɨgandɨ waa tak ngwuk kat wowun. Wun kat nɨma vat kavle vat yilɨgandi. Ngwulo ngwuk kat wupma nɨma vat kavle vat yigiyandi. Wuna nyaangɨt wupmak kat ndi kai wandi. Ngwulo ngutnai mbutɨgiya nyaangɨt wupmak kat ndi kai waigandi. 21 Wun kat ay waa nyan kat ndi ana vɨga lɨgandi. Ngi kat tɨga wuna sɨ waga yiga yetɨngweyan ngwuk kat nɨma vat kavle vat yigiyandi.

22 Ndi kat yalaa wan apma nyaangɨt mbutapman yingweyan kavle vat yiga yetɨlɨnja vak ana vɨgendi. Tamba yalaa mbukwun maa vɨga lɨgandi. Kavle vat yiga yetɨlɨna vak ana maawupmba yelavɨtnɨn waa ana alɨpsɨga waigandi. 23 Wun kat kai walɨga nyan wuna nyaangɨk kat kai waigandɨ. 24 Ndi kat yalaa kwutuwa njɨvwa tak yaa nyan wupma ana kwutndɨ. Wupma kwutapman yigewan kavle vak yiga yetɨlɨnja vak ana vɨgendi. Mbambala ndina kavle vat tamba vɨga lɨgandi. Vɨlaa wunogwi wuna nyaek kat kai walɨgandi. 25 Ndina tamba la nyan God wandɨ, pɨlɨwutnda nyaangɨpmba ndi wungi vapmba yiga yetɨndi.

Wun kat kwo kai wandi. Angwa kai waa tamba pɨlɨwutndɨ.

26 Ngɨni nyaek kat wagalawun maa ngwuk kat kwunatɨga nyan kat ay wandɨ maa ngwuk kat yaigandɨ. Ndɨ Godna waagana. Ndɨ Godno kɨta vat tɨga nyana. Ndɨ savagu lɨga apma nyaangɨt mbutɨga nyana. Ngwuk kat yalaa wunai mbutɨga vak vla ngwuk kat mbukiyandɨ. Mbutndɨ maa wuna vak vɨga lɨgiyangwuk. 27 Ngwutno nat nɨmba kat wunai mbutɨga vak vla mbukiyangwuk. Tak wunogwinala tɨngwuk. Wuna njɨvwa lakna njɨmbla wunogwinala tɨngwuk. Mbambala wunogwinala tɨga wuna njɨvwa kwuselakwun maa vɨga lɨgangwuk. Vɨlɨngwa vak mbukiyangwuk.

Copyright information for `IAN