John 20

JISAS KIYALAA LAATNDƗ

Sande ngambi gleimba Magdalana taagwa Maria Jisas kat vaangunja kava vɨvat laataa yilɨ. Ndɨna waangu tegɨlɨnja kambak ana lɨndɨ, vɨlevilaa yilɨ. Pɨlɨga yiga Pitogwi Jisasonala kɨta vak ta nyan kat walɨ. Nat nyan ndɨ kat Jisas woviyaguga lɨnda nyana. Nɨna njambwi nyan waangumba taagandi, lɨndɨ, ndɨ kat tamba kwutaa sɨkwutaa kalindi. Kalinja kava ana vɨga lɨgowun waa mbɨk kat mbutɨ.

Mbutɨ maa Pitagwi Jisasonala kɨta vak ta nyan laataa waangu la kavat pɨlɨga yimbɨt. Pɨlɨga yiga nat nyan Pita kat kwulaka pɨlɨndɨ. Ndɨ tatak waangu la kava wuleindɨ. Tamblalaa yisolaa vɨndɨ. Ana wuleindɨ. Jisas kat mbatɨnja kwo waavwi mɨna tɨndɨ, vɨndɨ. Ndɨna kwupmba pɨlɨga Saimon Pita yalaa wan waangu wuleilaa kwo waavwi mɨna tɨndɨ maa vɨndɨ. Ndɨna nambu kamonja waavwi nat waavwi ta kavamba ana lɨndɨ. Ndɨ mbandɨga laagandi, kapma kavamba lɨndi. Pita wuleindɨ maa nat nyan ndɨna kwupmba wuleindɨ. Wuleilaa vɨlaa Jisas kiyalaa tamba laatndɨ waa yelavɨtndɨ. Jisas kiyalaa laakiyandɨ waa tak ana yelavɨka lɨndɨ. Tamba la profet pɨlɨwukna nyaangɨt kwo mɨni vɨga lɨmbɨt.

Kraist kiyalaa lɨga laakiyandɨ. Waa tamba pɨlɨwutndɨ.
10 Vɨlaa wumbɨt nyan kwagalalaa ngegavat yimbɨt.

MAGDALANA MARIA JISAS KAT LAATAA LƗNDƗ, VƗLƗ

11 Yimbɨt maa Maria mbɨtna kwupmba ana yilɨ. Waangu la kavamba tɨga lɨ nglaga lɨlɨ. Lɨlo nglaa lɨga tamblalaa waangu kat yisolaa vɨlɨ. 12 Sawun mbangɨ waavwi kwusola la ensel vɨlɨlɨk tɨmbɨk, vɨlɨ. Nat ensel Jisasna sɨmna nambu la kavamba ndaa lɨndɨ. Nat ensel Jisasna sɨmna man ta kavamba ndaa lɨndɨ. 13 Lɨ kat vɨlaa wambɨt. Taagwa, nyɨn manda kat nglaa lɨganyɨn waa wambɨt maa walɨ. Wuna njambwi nyana sɨm kwutaa kalinja kava ana vɨga lɨgowun. Ngi kat tɨga nglalɨgowun waa walaa. 14 Lɨmbanda Jisas kat vɨlɨ. Vɨlaa Jisas waa ana yelavɨtɨ.

15 Jisas lɨ kat wandɨ. Taagwa, nyɨn manda kat nglaa lɨganyɨn. Kanda kat kwaka vɨlɨganyɨn waa wandɨ. Maria ndɨ kat vɨlaa kan kɨpma kat vɨga lɨga nyana waa yelavɨtaa walɨ. Mɨn, ndɨna sɨm kwutaa kaliga taagameyan wun kat ambuk. Wamɨn maa ndɨna sɨm kwutaa kaligiyowun waa walɨ.

16 Walɨ maa Jisas lɨ kat lɨla sɨ wandɨ. Maria wandɨ. Wandɨ maa lɨmbanga Jisas kat vɨlaa walɨ. Judana kwundimba Rabonai walɨ. Rabonai waa sɨmaga lɨga nyan waa walɨ.

17 Walɨ maa Jisas lɨ kat wandɨ. Wun kat ke kwuka. Wuna nyaek kat vɨvak wata ana wokewun. Wuna mbaapmamba lɨga nɨmba kat yiga ambuk. Wun nyaek vɨvak wokevat tɨgowun. Ndɨ ngwutna nyaek nɨmbun. Wuna njambwi nyan kat vɨvak wokevat tɨgowun. Ndɨ ngwutna njambwi nyan nɨmbun waa ndi kat abuk nyɨla waa wandɨ Jisas.

18 Jisas wandɨ maa Magdalana Maria Jisasna mbaapmamba la nɨmba kat yiga mbutɨ. Njambwi nyan kat tamba vɨwun waa mbutɨ. Jisas ndi kat yiga ambut nyɨla waa wanda nyaangɨt ndi kat mbutɨ.

JISASNA MBAAPMAMBA LA NƗMBA NDƗ KAT VƗNDI

19 Wan Sande nglaambu Jisasna mbaapmamba la nɨmba ngaymba wuleiga yisolaa lɨndi. Judana njambwi nɨmba kat vaaka lɨga mbapmo kwalalaa tɨndi. Yisolaa lɨndi maa Jisas ndinai la kavamba kak kiyalaa ndi kat wandɨ. Ngwula maawut nɨmamba viyalɨndɨ ke tɨngwa waa waga 20 ndɨna taambamba la paw ndɨna malavamba la paw ndi kat sɨmogwindɨ. Ndɨ kat vɨlaa kan nɨna njambwi nyana yaa walaa ndɨ kat solat sɨlɨndi. 21 Jisas ndi kat wandɨ. Apma maawut yelavɨka alɨ ngwula. Wuna nyaek wun kat ay wandɨ, yiwa vak vla ngwuk kat ay wagowun waa walaa 22 ndi kat mwuk vɨlɨtaa wandɨ. Godna waagan ngwuk klaigangwuk. 23 Nat nɨmba yiga yetɨgiyaa kavle vak kat vɨlaa ndi kat miwa yilaa sɨlɨmbwingweyan wan kavle vak ngɨlɨgiyandɨ. Ana ndinamba tɨgiyandɨ. Nat nɨmba yiga yetɨgiyaa kavle vak kat vɨlaa sɨlɨmbwilapman yingweyan ndinamba kwo lɨgiyandɨ waa wandɨ Jisas.

TOMAS JISAS KAT VƗNDƗ

24 Tak Jisas ndɨna mbaapma nɨmba kat kak kiyanda njɨmbla Tomas Didimas vɨligu nyan ndɨ ana lɨndɨ. 25 Nat nɨmba ndɨ kat wandi. Njambwi nyan tamba laataa yandɨ, vɨnɨn. Kwo lɨgandɨ wandi. Wandi maa wandɨ. Ngwuk wun kat woseka wangwuk. Ndɨna taambamba lɨga paw vɨlaa wuna taamba sɨga vɨlaa ndɨna malava lɨga paw wuna taamba sɨga vɨweyan woseka wangwuk waa ana waigowun. Vɨlapman yiweyan woseka wangwuk waigowun waa wandɨ Tomas.

26 Nandinya sɨla kuvuk yindɨ maa Jisasna mbaapmamba la nɨmba ngayat wuleiga yisolaa lɨndi. Wan tɨnja njɨmbla Tomas ndinogwinala lɨndɨ. Mbapmo kwalalaa tɨndi maa Jisas at nat njambɨ yaa ndi kat kak kiyalaa ndi kat wandɨ. Apma maawut yelavɨka alɨ ngwula waa walaa. 27 Tomas kat wandɨ. Mɨn laataa yagwa mɨla. Wuna taambamba lɨga paw mɨna taamba sɨga avɨ. Kiyalaa lɨga ana laatndɨ waa yelavɨka lɨma vak mɨn kwagala. Kiyalaa laatndɨ waa yelavɨka alɨ mɨla waa wandɨ Jisas.

28 Jisas wandɨ maa Tomas wandɨ. Tamba yelavɨka lɨgowun. Mɨn wuna njambwi nyan mɨn. Mɨn God mɨn wandɨ. 29 Jisas ndɨ kat wandɨ. Tomas wun kat mɨnimba vlɨaa njambwi nyanat tuwa vak yelavɨka lɨgamɨn. Nat nɨmba wuna mbangɨ mɨnimba vɨlapman tɨga njambwi nyanat tuwa vak yelavɨka lɨnjeyan wundi nɨmba ndi apma nglei vat tɨgiyandi waa wandɨ Jisas.

JON PƗLƗWUKNA NYAANGƗTNA ANGWA

30 Jisas nat nɨma sakwat nɨma njɨvwa kwutɨndɨ, ndɨna mbaapmamba la nɨmba vlɨlɨndi. Wan nat nɨma sakwat njɨvwa kat ana pɨlɨwukwun. 31 Wan pɨlɨwukwa nyaangɨt nat nɨmba vɨlaa ndɨ Jisas God wandɨ, ndinyangu kat kwunapmak yaa nyana, ndɨ Godna nyana waa yelavɨpmbandi walaa pɨlɨwukwun. Wupma Jisas kat yelavɨka yetɨlɨnjeyan njɨmbla njɨmbla apma vat yiga yetɨlɨnjeya vak klaigandi.

Copyright information for `IAN