John 3

JISAS NIKODIMAS KAT NYAANGƗT MBUTNDƗ

Kɨta nyan Kikodimas tɨndɨ. Ndɨ Ferisi walɨnja nɨmbana mbaapmamba lɨga kɨta nyana. Ndɨ Judana njambwi nyana. Wan nyan Jisas kat ngambuvat ngan yandɨ. Yalaa Jisas kat wandɨ. Njambwi nyan God wandɨ maa nɨn kat sɨmogwivat yamɨn. Vɨlɨganɨn. God kwondu kwiya nyan mɨna alɨpsɨga kwutɨma njɨvwa kwukiyandɨ waa wandɨ.

Wandɨ maa Jisas ndɨ kat wandɨ. Mɨn kat wowun. Mɨn kat ana woseka waigowun. Kɨta nyan mandɨt kupi nyanat tɨlapman yindeyan God vɨga lɨga kava ndɨ ana vɨgiyandɨ waa wandɨ Jisas.

Nikodimas ndɨ kat wandɨ. Wun tamba avɨt ndu wun. Ngɨni angamak yigiyowun. Nyimena yaatnat wuleiwun maa nat samba wun kat kwutɨ maa mandɨt nyanat tɨgiyowun? Waa wagalandɨ Nikodimas.

Jisas ndɨ kat wandɨ. Mɨn kat wowun. Ana woseka waigowun. Kɨta nyan ngu yagulapman tɨga Godna waagan klalapman yindeyan God vɨga lɨga kava ndɨ ana wuleigiyandɨ. Mbutuwa nyaangɨt kapma vatna. Godna waagano lɨgiyaa nyan mandɨt maawut klalaa lɨgiyaa nyana. Wan kapma vatna. Mandɨt kupi nyanat tɨgiyamɨn waa waweya vak wutaa ke ngɨpaliga ndaga. Mwuk kwutɨga vatnogwi kɨta vatna. Mwut ndɨna yelavɨk vapmba njɨvwa kwuka yi ya lɨgandɨ. Ndɨna mbangɨ ana vɨlɨganɨn. Ndɨna kak mɨna wutɨganɨn. Godna waagano lɨgiyaa nyan mandɨt maawut klaiga nyan ndɨno wungivatna. Ndɨna maawupmba lɨga vat Godna waagan kwutɨnda njɨvwa nɨna mɨnimba ana vɨlɨganɨn waa wandɨ Jisas.

Jisas wandɨ maa Nikodimas wandɨ. Wan wama vat anda yambɨmba yalaa kak kiyalaa tɨgiyandɨ waa wandɨ.

10 Wandɨ maa Jisas ndɨ kat wandɨ. Mɨn Isrel waa Juda walɨnja nɨmbana njambwi nyan mɨn. Mɨn agamak kan vak vɨlapman yilɨgamɨn. Mɨn ana nglaapmɨn. 11 Mɨn kat woseka ana waigowun. Wunogwi wuna mbaapma nɨmba kwo ana mbutɨganɨn. Vɨga wuka lɨna vak mɨna mbutɨganɨn. Mbutɨna vak wupmak kat ngwuk Juda kai walɨgangwuk. 12 Kɨpmamba kapmba lɨga nda kat mɨn kat mbukwun maa mɨna maawut ana yelavɨka lɨgamɨn. Nyinangwupmba lɨga nda kat mɨn kat mbukweyan mɨna maawut ana alɨpsɨga yelavɨka lɨgiyamɨn. 13 Kan kɨpmamba la kɨta nyan nyinangwutna vat ana wokelaa vɨndɨ. Nyinangwupmba lɨga kan kɨpma ngaga yaa kɨta nyan mɨna vɨga lɨgandɨ. Wan nyan wun wunayɨ. Wun ndinyangu kat nyinangwutna vat sɨmogwilɨga nyan wun. 14 Tamba la nyan Moses kapamba kwutnja kamboy kwutaa kwo nɨndɨ kava ndinyangu kat kwunapmak katsondɨ. Katsonda vak ngɨni wuno wun kat kwutaa katsogiyandi. Wun ndinyangu kat kwunapmak ya nyan wun. 15 Wun kat katsondi maa kɨta nyan vɨlaa wun kat tɨga katsondi waa yelavɨtndeyan wan nyan ana kavle yigiyandɨ. Ndɨ njɨmbla njɨmbla apma vat tɨgiyandɨ.

16 God kɨpmamba lɨga nɨmba kat nɨma maawut yelavɨka lɨndɨ. Ngi kat tɨga ndɨna nyan wun kat ay wandɨ maa laataa yawun. Nat nyan kat wupma ana wandɨ. Kɨta nyan wun kat vɨlaa wun kat kwunapmat yandɨ waa yelavɨtndeyan wan nyan ana kavle yigiyandɨ. 17 Kan kɨpmamba yeta kavle vat yiga yeta nɨmba kat sɨwangat ana God wun kat ay wandɨ, yawun. Ndina kavle vak kat kwunapmak kat yawun. 18 Kɨta nyan wun kat vɨlaa wun kat kwunapmat yandɨ waa yelavɨtndeyan God ndɨ kat ana sɨgiyandɨ. Kɨta nyan wun kat kai wandeyan wan nyan kat God sɨgiyowun waa tamba wandɨ. God kwiya nyan kɨta. Nɨma sakwat ana lɨgandɨ. Wun kat kai wanjeyan ndɨ kat kwunakiya nat nyan kai. Kavle vat mɨna yiga yetɨlɨgiyandi. 19 Kan kɨpmamba lɨga nɨmba ndi kavle vat mɨna yiga yetɨlɨgandi. Kavle vat yiga yetɨlɨnja vak kulun walaa lɨga ngan vla lɨgandɨ. Wan nandinya sɨlɨga nya vla lɨgowun. Ndi kavle vat yiga yetɨvak kat mɨna woviyaguga lɨgandi. Ndi kat sɨmogwi vat yilɨwa apma vak kat vɨlaa ndi kai walɨgandi. Ngi kat tɨga ndi kat sɨgiyowun waa God wandɨ. 20 Kavle vat yiga yetɨlɨga nɨmba apma vat yiga yetɨlɨga nɨmba kat waigandi. Apma vat kat vɨlaa yetɨlɨna vak kavle vatna waa yelavɨkiyandi. Ngi kat tɨga wan apma vak kat kai walɨngandi. 21 Apma vat yetɨlɨga nyan ndɨ wan apma vak kat ana vaatɨgandɨ. Nat nɨmba wan yiga yetɨnda apma vak kat vɨlaa waigandi. Ndɨ God waa vapmba yetɨlɨgandɨ waa waigandi waa wandɨ Jisas.

JISAS JUDIAT YALAA NAT NƗMBA KAT NGU YAGUNDƗ

22 Tɨga lɨga Jisasagwi ndɨna mbaapma nɨmbo Judia walɨnja nɨma kɨpmat yindi. Yila yetɨga wan kɨpmana nɨmba kat ngu yagulɨndi. 23 Jon ndɨno nat ngepmamba nat nɨmba kat ngu yagulɨndɨ. Ndɨ Inon walɨnja ngepmamba lɨga nat nɨmba kat ngu yagulɨndɨ. Wan ngepma Selim walɨnja ngepma ngwaymba lɨga ngepma. Wan kavamba ngu nɨma sakwat tɨndɨ. Kava kavamba la nɨmba wan kavamba ngu yaguvat yalɨndi.

24 Wan njɨmbla Jon kwo lɨndɨ. Ana ndɨ kat kwutaa kalabusmba taagandi. 25 Tɨga lɨga Jona kwupmba la nɨmbo nat Judo laataa awat sowat walealɨndi. Mbangɨna nglambi sɨlɨmbwilɨnja vak kat tɨga walealɨndi. 26 Walealɨndi maa Jona mbaapmamba la nɨmba Jon kat yala wandi. Njambwi nyan, tak Jodan walɨnja ndandangɨ nat naangɨmba mɨnogwinala ta nyan ndɨno ngu yagulɨngandɨ. Tamba nyaangɨt mbutɨma nyan ndɨno ngu yagulɨndɨ maa nɨma sakwat nɨmba ndɨna kwupmba yilɨgandi. Ndi nɨna kwupmba ana yalɨgandi waa wandi. 27 Wandi mala Jon ndi kat wandɨ. Nɨmamba ke yelavɨkngwa. God ndɨ kat apma vak kwondu kwindɨ maa nɨma sakwat nsmba ndɨna kwupmba yilɨgandi. Kwo nyanat tɨgendan ana ndɨna kwupmba yigenja. 28 Tak ngwuk kat mbukwa nyaangɨt tamba wukngwuk. Wun Kraist ana wun. Wun ndinyangu kat kwunatɨga nyan ana wun. Wun tat ya nyan wun waa tak ngwuk kat mbukwun. 29 Taagwa klalɨna vak kɨta vatna. Taagwa klaiga nyan ndɨ kɨta nyan mɨna taagwo woviyagulɨ, klaigandɨ. Ndɨna nat nɨmba ana kaligandi. Ndi kwo lɨga klandeya vak mɨna vɨga lɨgiyandi. Vɨga solat sɨgiyandi. Ndɨ Jisas taagwa klalɨga nyan vla lɨgandɨ. Ndɨna kwupmba nɨma sakwat nsmba yindi maa vɨlaa wun kwo lɨga vɨlaa ndɨ kat solat sɨlɨgowun.

31 Ndɨ nyɨnangwupmba lɨga yaa nyana. Wun kɨpmamba lɨga nyan wun. Wun kɨpmana vak kat mɨna vɨga lɨgowun. Ndɨ nyɨnangwupmba lɨga vak kat mɨna vɨga lɨgandɨ. Ngi kat tɨga wun kat kwulataa njambwi nyanat tɨgiyandɨ. 32 Ndɨ vɨga wutnda vak nat nɨmba kat mbutɨgandɨ. Ndi wupmak kat kai walɨgandi. 33 Kɨta nyan ndɨ kat vɨlaa ndɨ nɨn kat God wandɨ, yaa nyana waa yelavɨtndeyan wan nyan God waa nayaangɨt wukiyandɨ. God woseka ana walɨgandɨ waa walɨga nyan vla lɨgandɨ. 34 God ndɨ kat ay wandɨ mala yalaa God waa nyaangɨt nɨn kat mbutɨgandɨ. God ndɨna waagan ana samat ndɨ kat kwindɨ. Nɨmamba aywaa kwindɨ, ndɨnamba taqvindɨ. 35 God ndɨna nyan kat vɨlaa woviyaguga lɨgandɨ. God ndɨna vak ndɨna nyan kat aywaa kwindɨ, lɨgandɨ. 36 Kɨta nyan Godna nyan kat vɨlaa wun kat kwunapmak yandɨ waa wandeyan ndɨ njɨmbla njɨmbla apma vat tɨndeya vak klaigandɨ. Kɨta nyan Godna nyan kat kai wandeyan ndɨ wan apma vak ana klaigandɨ. God wan nyan kat tamba wandɨ. Ndɨ kat sɨgiyowun waa tamba wandɨ waa wandɨ Jon.

Copyright information for `IAN