Luke 14

JISAS MBANGƗ WUTA LA NYAN KAT KWUNATNDƗ

Njɨvwa lapman nandinya njambwi la Ferisi Jisas kat wandɨ maa ndɨna ngay nao kɨvak wuleindɨ. Nao kɨvak yaa nat nɨmba Jisas angamak yigiyandɨ waa yelavɨka ndɨ kat vɨga lɨndi. Tɨga lɨga mbangɨ wuta la nyan Jisas kat yandɨ, vɨndɨ. Vɨlaa Ferisiogwi Moses kwiya nyaangɨt sɨmogwi la nɨmba kat wandɨ. Njivwa lapman nandinyamba kan nyan kat kwunakweyan wovuna? E? Kavlea? Waa wandɨ. Wandɨ maa awat ana wandi. Jisas ndɨ kat kwutaa kwunataa ay wandɨ, yindɨ. Yindɨ maa Jisas ndi kat wandɨ. Njɨvwa lapman nandinya ngwula donki bulmakau waangumba ndainjeyan yiga klokaligiyangwuk waa wandɨ maa ndi ana alɨpsɨga awat wandi.

KƗTA NYAN AVLA NDƗNA SƗ KWUTAA KE KATSOGA

Jisasogwinala nao kɨvat yaa nɨmba njambwi ta nɨmbana tɨlɨga kavamba ndaa lɨvat njɨvwa kwuka yi ya lɨndi. Yinja vak vɨlaa Jisas ndi kat pagwula la nyaangɨt mbutndɨ. Kɨta nyan kɨgɨnda kwutaa wandɨ, ndɨna ngaymba kɨvat yingweyan njambwi lɨga nɨmba tɨlɨga kavamba ke ndaa lɨga. Njambwi lɨga nɨmba tɨlɨga kavamba ke ndaa lɨga. Njambwi nyan nao kɨvat yandeyan mɨn kat yagwa waa nyan njambwi nyan kat kwutaa ndaa lɨma kayamba kaligiyandɨ. Kalilaa mɨn kat waigandɨ. Ndaa lɨma tɨgɨt kwagalalaa kumba mat tɨgɨpmba yaa alɨ. Kan njambwi nyan ndaa lɨma tɨgɨtmba ndaa lɨgiyandɨ waa wandɨ maa nɨmamba wup yiga nat kavamba yiga ndaa lɨgiyamɨn. 10 Kɨta nyan kɨginda kwutaa wandɨ, ndɨna ngaymba kɨvat yingweyan mat tɨga nɨmba tɨlɨga kavamba ndaa alɨ ngwula. Wupma ndaa lɨmeyan mɨn kat yagwa waa nyan mɨn kat waigandɨ. Ndaa lɨma tɨgɨt kwagalalaa kalat yagwa. Njambwi tɨgɨtmba ndaa lɨgiyamɨn. Wandɨ mala yimɨn, nat nɨmba vɨlaa mɨna sɨ kwutaa katsogiyandi waa pagwula la nyaangɨt mbutaa nyaangɨtna angwa ndi kat mbutndɨ. 11 Avla ngwutna sɨ kwutaa katsongweyan nat nɨmba vɨlaa viyesendagiyandi. Avla ngwutna sɨ viyesendangweyan nat nɨmba vɨlaa katsogiyandi waa wandɨ Jisas.

NƗMA KƗGƗNDA KWUKNGWEYA VAT

12 Yagwa wuna ngaymba yaa agɨ waa wanda nyan kat Jisas wandɨ. Nɨma kɨgɨnda kwupmeya njɨmbla mɨna alɨ nɨmba kat mɨna yagwa waa ke waa. Mɨna yelangɨ nɨmba, ngepma nɨmba, nɨma sanyo tɨga nɨmba kat mɨna yagwa waa ke waa. Ndi kat yagwa wameyan ngɨni mɨn kat yaa agɨ waa waigandi. 13 Nɨma kɨgɨnda kwupmeya njɨmbla sanya lapman nɨmba, man kavle ya nɨmba, yelogwen kat ta nɨmba, mɨni vɨlapman nɨmba kat yaa agɨ ngwula waa awa. 14 Ndi ngɨni awat yaa agɨ waa ana waigandi. Wupma yimeyan ngɨni yaiga nandinya kiya nɨmba laakiya nandinya God mɨn kat awat apma vat yigiyandɨ waa wandɨ Jisas.

NƗMA KƗGƗNDA KAT PAGWULA LA NYAANGƗT JISAS MBUTNDƗ

15 Wundi nɨmbana kɨta nyan Jisas waa nyaangɨt wutaa wandɨ. God vɨga la kava wuleilaa ndaa lɨga kɨneya njɨmbla apma vat tɨgiyanɨn waa wandɨ. 16 Wandɨ maa Jisas ndɨ kat wandɨ. Kɨta nyan nɨma kɨgɨnda kwutaa nɨma sakwat nɨmba kat wandɨ. 17 Kɨvat tɨnja njɨmbla ndɨna njɨvwa kwuta nɨmba kat wandɨ, yagwa ngwula kɨgɨnda tamba kwuka tɨganɨn, tɨgandɨ waa yiga wandi. 18 Wandi maa yavak kat aywaa kai wandi. Nat nyan wandɨ. Wun kupi kɨpma klawun. Yiga vɨgiywoun. Wun ana alɨpsɨga yaigowun wandɨ. 19 Nat nyan wandɨ. Wun bulmakau tamba vɨli klawun. Yiga vɨgiyowun. Wun bulmakau tamba vɨli klawun. Yiga vɨgiyowun. Wun ana alɨpsɨga yaigowun waa wandɨ. 20 Nat nyan wandɨ. Wun mbambala glei taagwa klawun. Wun ana alɨpsɨga yaigowun waa wandɨ.

21 Ana alɨpsɨga yaiganɨn waa wanja vak njɨvwa kwuta nyan ndɨna njambwi nyan kat yiga mbutndɨ. Mbutndɨ maa nmjambwi nyan ndɨna maawupmba ndi kat njɨka lɨndɨ. Njɨka lɨga ndɨna njɨvwa kwuta nyan kat wandɨ. kwiyatapman yiga kava kava man veilapman nɨmba, yelogwen kat ta nɨmba, sanya lapman nɨmba, mɨni vɨlapman nɨmba ndi kat aywaa wamɨn, yaandi waa wandɨ njambwi nyan. 22 Wandɨ, yiga wandɨ, yandi. Yandi maa njɨvwa kwuta nyan njambwi nyan kat wandɨ. Aywaa yandi. Ngay ana taatɨ waa wandɨ maa 23 njambwi nyan wandɨ. kava kava, kwapɨ, ndinyangu lapman kava, kwo kavamba yiga wamɨn, kɨta nyan kɨta nyan yaandi. Wuna ngay taatangat wowun. 24 Tak yagwa wawa nɨmba ndi ana kɨgiyandi luwa waa wandɨ njambwi nyan waa mbutndɨ Jisas.

MAAWUPMBA YELAVƗTAA JISASNA KWUPMBA AY

25 Nɨma sakwat nɨmba Jisas la kavamba yaa yisolaa lɨndi, Jisas ndi kat nyaangɨt mbutɨndɨ. 26 Mbuka wandɨ. Kɨta nyan wuna kwupmba yavat yindeyan ndɨna nyaek nyɨme, taagwa, nyangu, yakwa nɨmbana nyaangɨt wupmak kat kai walaa wuna kwupmba yaigandɨ. Wuna kwupmba yalaa wunai waa nyaangɨpmba njɨvwa kwukiyandɨ. 27 Vatnyanjeya nɨmba diwai kros walalaa kalinja vla ngwuk kat vatnyanjeyan ndɨna mala.

28 Kɨta nyan svla nge kwupmat wandeyan ana kwo kwukiyandɨ. Yigumba yelavɨtaa ngayna nda aywaa kwunaka taagalaa kwukiyandɨ. 29 Yelavɨtapman kwo kwutndeyan apma vak ana kwukiyandɨ. Kwaalɨk mɨna tawga kwagalagiyandɨ. Nat nɨmba ndɨ kat vɨlaa njɨkiyandi. 30 Wan nyan kwo yelavɨtapman sɨmblan kwutndɨ. Ana alɨpsɨga aywaa kwukiyandɨ waa njɨka waigandi.

31 Kɨta njambwi king nat king kat waleavat tɨndeyan tak yelavɨkiyandɨ. Wuna soldia 10,000 mɨna lɨgandɨ. Ndɨna soldia 20,000 nɨmba ndi. Ndi kat anda vapmba kwulaiyowun waa yelavɨtaa sɨvat yigiyandɨ. 32 Ndi kat ana alɨpsɨga kwulakiyowun waa walaa ndɨ sɨvat ana yigiyandɨ. ndɨna njɨvwa kwuta nɨmba kat wandɨ maa yiga nat king kat kɨmbɨt kwukiyandi. Ana waleagiyandi.

33 Ngwulo wupma lɨgangwuk. Wuna kwanda kwanda nda aywaa kwagalagiyowun waa yelavɨtapman yingweyan wuna kwupmba yaga wuna njɨvwa ana alɨpsɨga kwukiyangwuk.

KƗLƗNJA SOL NYINGI YILƗGA VAT NGƗLƗNDƗ

34 Kɨlɨnja sol apma nda. Ndɨna nyingi yilɨnda vat ngɨlɨndeyan apma nda ana ndɨ. Tamba kavle yindɨ. Njɨvwa kai. 35 Nat kavle ya nda ambukapmba yaagineyan ambugatna nda apma vak laakiyandɨ. Nyingi lapman sol wupma kai. Ambugapmba ana yaagilɨganɨn. nyingi lapman sol nɨn kwo yaagilɨganɨn. Njɨvwa kai. Wawa nyaangɨt yigumba wuka maawupmba yelavɨk ngwula waa wandɨ Jisas.

Copyright information for `IAN