Luke 15

SƗLƗWOKNA SIP SIP PAGWULA LA NYAANGƗT

Takis sanya kla la nɨmbo nat kavle nɨmbo Jisas mbuta nyaangɨt wupmat yandi. Moses kwiya nyaangɨt sɨmogwi la nɨmbo Ferisio vɨlaa wandi. Wan kavle nɨmba kat manda kat kai walapman yilɨgandɨ. Wuna nyaangɨt yaa awut waa manda kat bndi kat walɨgandɨ. Ndinogwinala manda kat nao kɨlɨgandɨ. Ana nglaatndɨ waa wandi.

Wandi maa ndi kat pagwula la nyaangɨt mbutndɨ. Ngwula kɨta nyan sip sip ndumi tambanat tɨga sip sip kɨta kwo kava yiga sɨlɨwotndeyan nat sip sip kat kwagalalaa yiga kwakiyandɨ. kwaka yiga vɨlaa kwukiyandɨ. Sip sip kat kwutaa nyaambupmba walalaa solat sɨga kiyaigandɨ. Ngepma wuleilaa ndɨna alɨ nɨmba kat waigandɨ. Wunogwinala solat asɨ ngwula. Wuna sɨlɨwokna sip sip vɨlaa kwutaa walalaa kiyawun waa waigandɨ. Ngwuk kat wowun. Kavle vat yiga yetɨlɨga kɨta nyan kavle maawut kwagalalaa mandɨp kupi maawupmba yetɨndeyan nyɨnangwupmba lɨga nɨmba wupma nɨmamba solat sɨgiyandi. Nyɨnangwupmba lɨga nɨmba apma maawut sɨka apma vat yiga yetɨlɨga nɨma sakwat nɨmba kat vɨlaa ana nɨmamba solat sɨgiyandi. Samat samat solat sɨgiyandi waa wandɨ Jisas.

SƗLƗWEOKNA SANYA PAGWULA LA NYAANGƗT

Jisas ndi kat nat pagwula la nyaangɨt mbutndɨ. Taagwa kɨta sanya tamba vɨli mɨna taagalɨ, lɨndɨ. Kɨta sɨlɨwotɨ. Lɨ lam sagɨlɨlaa ngayat yaguga kwakiyalɨ. Vɨlaa lɨla alɨ nɨmba, ngepma nɨmba kat waigalɨ. Wunogwinala solat asɨ ngwula. Sɨlɨwokna sanya tamba vɨlaa klawun waa waigalɨ. 10 Ngwuk kat wowun. Godnonala nyɨnangwupmba tɨga ensel kavle4 vat ta nyan ndɨna kavle vat kwagalandeyan ndi wupma solat sɨgiyandi waa wandɨ Jisas.

KWANDƗ NYAN NYAEK KAT KWAGALALAA YINDƗ

11 Jisas ndi kat wapuseput mbutndɨ. Kɨta nyan nondanyan vɨlɨlɨk ta nyana. 12 Mat nyan nyaek kat wandɨ. Ngɨni kiyamɨn, kalaweya kwanda kwanda nda mbambala agwi mɨla waa wandɨ maa nyaek mbɨk kat kansaga kwindɨ. 13 Tɨga lɨga ndɨna kwanda kwanda nda aywaa kwuka naangalaa sɨvla kavat yindɨ. Yilaa tɨnda kavamba ndɨna sanya aywaa kwuka yaagiga kavle vat yetɨndɨ. 14 Ndɨna sanya ngɨlɨndi maa tɨnda kɨpma kɨgɨnda lapman tɨndɨ. Ndɨno kɨgɨnda kat vɨlevilaa lɨndɨ. 15 Kan kɨpmana kɨta nyan kat vɨlaa njɨvwa ndɨnamba klandɨ. Ndɨna mbak kat kɨgɨnda kwiga vɨga lɨndɨ. 16 Ndɨ kɨgɨnda kai. Ndɨ kat ana kwilɨndi. Mbak kat kwilɨnda mi sɨk kɨvat wandɨ.

17 Tɨga lɨga ndɨna maawupmba yelavɨtndɨ. Wun manda kat kumba kavle vat yetɨgowun. Wuna nyaekna njɨvwa kwutɨga nɨmba ndi kɨgɨnda nɨma sakwat tɨgandɨ. Wun kɨgɨnda tapman tɨga kiya mɨna lɨgowun. 18 Kan kava kwagalalaa wuna nyaek tɨga kava yiga ndɨ kat waigowun. Wun mɨn kat kavle vat yiwun. Wun God kat kavle vat yiwun. 19 Ngi kat tɨga mɨna nyanat ngɨni ana lɨgiyowun. Wamɨn maa mɨna njɨvwa kwutɨga nyanat tɨgiyowun waa waigowun waa yelavɨtndɨ. 20 Yelavɨtaa kan kava kwagalalaa nyaek tɨga ngepmat yindɨ. Ngepma ana wuleindɨ, sɨvlamba lɨndɨ, nyaek ndɨ kat vɨndɨ. Vɨlaa nɨma maawut yelavɨka pɨlɨga yiga ndɨ kat taamba kwutaa nyambupmba viyandɨ. 21 Kwutndɨ maa nyan ndɨ kat wandɨ. Nyaek mɨn kat kavle vat yiwun. God kat kavle vat yiwun. Ngi kat tɨga ngɨni mɨna nyanat ana lɨgiyowun waa wandɨ maa ndɨna nyaek wandɨ. 22 Wupma ke waa waa walaa ndɨna njɨvwa kwuta nɨmba kat wandɨ. Apma waavwi kwutaa ndɨ kat agwi ngwula. Apma taamba ring kalalaa ndɨna taambamba kwuso. Apma man su klalaa ndɨna mamba kwuso. 23 Apma nyan bulmakau vatnyalaa kɨgɨnda agwut ngwula. Nɨn solat sɨga kapti kwukiyanɨn. 24 Wuna nyan tak kiya nyan vla lɨndɨ, ndɨ kat ana vɨga lɨwun. Ndɨ tamba yalaa lɨgandɨ. Tat sɨlɨwotndɨ. Mbambala tamba yalaa lɨgandɨ waa wandɨ maa solat sɨga kɨgɨnda kwutndi.

25 Njambwi nyan ambugapmba njɨvwa kwuka lɨga njɨvwa ngɨlɨndɨ, ngay yandɨ. Ngay ngwaymba lɨga mbangu veinja vak wutndɨ. 26 Wutaa ndɨna nyaekna njɨvwa kwuta nyan kat mandana wutuwa waa wandɨ. 27 Wandɨ maa wandɨ. mɨna sambu tamba yandɨ. Yandɨ maa mɨna nyaek apma nyan bulmakau vatnyandɨ kɨgɨnda kwupmat. Yanda vak kat solat sɨga vatnyandɨ waa wandɨ njɨvwa kwuta nyan. 28 Nyamwun wutaa tɨpmwigwula yiga ngay wuleivak kat kai wandɨ. Ngi kat tɨga ndɨna nyaek wogwendɨ ndɨ kat wagalavat. 29 Wagalandɨ mala nyaek kat wandɨ. naambi nɨma sakwat wama njɨvwa mɨna kwutɨwun. Mɨn kat ana kavle vat yiwun. Mɨn kat ana kai wowun. Wuna alɨ nɨmba kat kɨgɨnda kwukwangat mat meme ana vatnyalaa wun kat kwimɨn. 30 Wuna sambu ndɨ kat kwima sanya sɨk yambɨsɨk yiga yaagindɨ. yandɨ maa ndɨ kat apma nyan bulmakau vatnyamɨn. Ana nglaatndɨ waa wandɨ.

31 Wandɨ mala nyaek wandɨ. Njɨmbla njɨmbla wunogwinala tɨlɨgamɨn. Kiyawun maa wuna nda aywaa klaigamɨn. 32 Mɨna sambu wupma kai. Ndɨ tamba kiyandɨ waa yelavɨka lɨwun. Mbambala kwo lɨgandɨ. Tat sɨlɨwotndɨ. Mbambala tamba yalaa lɨgandɨ. Ngi kat tɨga solat sɨga kɨgɨnda kwutneyan kavle vat ana ndɨ waa wandɨ nyaek waa mbutndɨ Jisas.

Copyright information for `IAN