Revelation of John 11

VƗLƗLƗK PALƗ GODNA NYAANGƗT MBUPMBƗK

Wun kat vasɨ vasɨ kwilaa wandi. Godna ngayna sɨvla vasɨ vasɨmba yiga nagilaa Godna njambɨ nagi mɨla. Nagilaa God kat kwunapmak ya nɨmbana sakwat nagi mɨla. Wan ngay kwagalalaa wegwula lɨga kava kat ke nagiga. Wan kava Godna nɨmba lɨga kava ana ndɨ. Kwo kavle nɨmba tɨga kava. Kavle kava ana ndɨ. Apma kava. Wan kavle nɨmba yalaa mbak ndumi vɨlɨlɨk kiyeli vɨlɨlɨk kavle njɨvwa kwuka yetɨnjlɨnja kava. Wowun mala wuna nyaangɨt mbut tɨga mbɨk vlɨlɨlɨk palɨ yiga mbuk kiyambɨt. Nandinya 1,260 tɨga yilaa waavwi kavle bak vla sɨtaa yi ya yiga mbukiyambɨk waa wun kat wandɨ.

Kɨpma vɨga lɨga njambwi nyan Godna mɨndama sambɨmba watɨga “oliv” walɨnja mi vɨlɨlɨk wumbɨki nyan mbɨt. Kɨta nyan mbɨk kat vat yivat wandeyan mbɨtna ngaangamba ya wogwegiyandɨ. Wogwelaa mbɨk kat vat yivat yaiga nɨmba kat wa ya vɨkiyandɨ ndi kat. Ndi kat vatnyagiyandɨ. Yalaa Godna nyaangɨt mbupmbeya njɨmbla ngambumbeyan meik ana ndaigandɨ. Meik vɨga lɨmbeya kwondu God mbɨk kat kwindɨ. God mbɨk kat kwondu kwindɨ maa ngu kat wambeyan yelogwenat vali kiyandɨ. God mbɨk kat kwondu kwindɨ maa ndina maawupmba yelavɨka wan kɨpmamba lɨga nɨmba kat mandɨp mandɨp yelogweno nat nɨma vatno yaigandɨ.

Mbɨtna nyaangɨt ngɨlɨndɨ maa ndai lɨmbwilaa lɨga waangumba yeta kavle kwapɨ nda wokelaa mbɨk kat sɨvat kao yigiyandɨ. Mbɨk kat kwulataa vatnyagiyandɨ. Vatnyandɨ maa nɨma ngepmana ava yambɨmba mbɨtna sɨm tɨndɨ. Wan ngepmana sɨ pagwuga Sodom waa Isip walɨna ngepma. Nɨna njambwi nyan kat diwai krosmba kaalanja ngepma. Nandinya kuvut angɨ nandinya apma mbɨtna sɨm ava yambɨmba tɨndɨ, vɨndi. Kapma kapma ngepma nɨmba, kapma kapma kwundi nɨmba, kapma kapma mbangɨ nɨmba aywaa yaa mbɨtna sɨm vlɨlɨndi. Mbɨk kat vaanguvak kat kai wandi. 10 Kiyambɨt maa kɨpma la nɨmba solat sɨga mbangu veindi. Awat sowat wenga nda kwo kwilɨndi. Tamba kɨpma la nɨmba kat nɨma vat yilɨmbɨt. Ngi kat tɨga kiyambɨt maa solat sɨlɨndi.

11 Nandinya kuvut angɨ nandinya ngɨlɨndɨ maa God mwuk kwindɨ maa mbɨtna sɨmba wuleindɨ maa laapmbɨk. Laataa lɨmbɨt maa va nɨmba nɨmamba vaaka lɨndi. 12 Vaaka lɨga nyinangwupmba yaa nɨma kwundi wutndi. Kwundi mbɨk kat wandɨ. yagwa mbɨla nga ya waa wandɨ maa mbaonala nyinangwut wokembɨt maa mbɨk kat kao ya nɨmba yɨndi. 13 Wokembɨt maa kɨpma nɨma yinaw kwutndɨ. Wan ngepmana nat waambu ngepma kavle yindɨ. Nat waamba sɨla ayat kwo lɨndɨ. Yinaw kwutndɨ maa ndinyangu 7,000 kiyandi. Nat nɨmba kwo lɨga vaaka lɨga nyinangwupmba lɨga njambwi nyan God ndɨna sɨ kwutaa katsondi.

14 Nat vɨlɨlɨk wan kavle vat ngɨlɨndɨ. Ngwuk avɨmba ngwuk. Nat kuvuk wan kavle vat ya mɨna lɨgandɨ.

NAT SƗLA VƗLI WAN ENSEL KWUK VƗLƗTNDƗ

15 Nat sɨla vɨli wan ensel kwuk vɨlɨtndɨ maa nyinangwupmba la nɨma kwundi nɨma sakwat nɨmamba walɨndi maa wutwun. Kupma walɨndi. Kan kɨpma vɨga la nɨmba tamba ngɨlɨndi. Mbambala nɨna njambwi nyano wandɨ, yaa nyano vɨga lɨgambɨt. Njɨmbla njɨmbla vɨga lɨgiyambɨt waa walɨndi. 16 Godna mɨndama sambɨmba nɨma tɨgɨtmba ndaa lɨga kɨta ndumi kiyeli aynat njambwi nɨmba ndina mɨndama sambɨmba ndalaa Godna sɨ kwutaa katsondi. 17 Katsoga wandi. Njambwi nyan God mɨn kat sɨvu kɨlɨganɨn. Mɨn kwonduo lɨga nyan mɨn. Tamba lɨmɨn. Mbambala lɨgamɨn. Mɨna nɨma kwondumba wundi nɨmba kat mbambala vɨga lɨgamɨn. Vɨga lɨma vat apma vatna. 18 Kɨpmamba la nɨmba tak mɨn kat walea lɨndi. Mɨna nyingi maawupmba ndi kat kwulapmɨn. Tamba kiya nɨmba yiga yeta vak vɨlaa sɨga nagugiyamɨn. Mɨna njɨvwa kwuta nɨmba mat nyangu ndi kat apma wenga kwigiyamɨn. Kan kɨpma kat kavle ya nɨmba kat ndi kat kavle yigiyamɨn waa wandi njambwi nɨmba.

19 Wandi maa Godna ngayna mbapmo lavwindi maa nɨndɨmba God kwiya nyaangɨt tɨga bokis tɨndɨ, vɨndi. Vɨndi maa vlap vlap nɨmamba kwutndɨ. ndɨna kak wutaa kembanda vak vɨndi. Nat nɨma sakwat kak wutndi. Vlap vlap kwutndɨ maa yinaw kwutndɨ. Yinaw kwutndɨ maa yipma yilɨga ngu vla lɨga kambak nɨma sakwat ndandɨ kɨpmamba.

Copyright information for `IAN