Revelation of John 5

BUK SƗLA VƗLI MƗNA NJAAMBIYA LƗGIGA TAAGANJA BUK JON VƗNDƗ

Nɨma tɨgɨtmba ndaa la nyan ndɨna yaagindan taambamba buk kɨta kwutaa lɨndɨ, vɨwun. Alagu vando lɨndɨ, awlak vando lɨndɨ. Wan buk sɨla vɨli mɨna njaambiya lɨgiga taagandi, lɨndi. Nɨma kwonduo la ensel yandɨ, vɨwun. Yalaa nɨma kwundimba wanda vak wutwun. Kupma wandɨ. “Apma tagula nyan kandana. Ndɨ yalaa lɨginja njaambiya tɨga yaagilaa wan buk lavwigiya” waa walɨndɨ ensel. Nyinangwupmba kwaka kɨpmamba kwaka kɨpma yambɨmba kwaka kwatevilaa lɨndɨ. Buk lavwilaa vɨgiyaa nyan kat kwatevilaa lɨndɨ. Buk lavwilaa vɨgiyaa nyan kat kwatevilaa lɨndɨ maa wun nɨmamba ngla lɨwun. Ngla lɨwun maa kɨta ndumi kiyeli aynat ta ndi njambwi nɨmbana kɨta nyan wun kat wandɨ. Ke ngla. Avɨ mɨla. Juda walɨnja yelangɨmba la tagula nyan ngilɨga. Ndɨ kwapɨmba yetɨlɨga “laion” vla lɨgandɨ. Ndɨ Devitna ngwatna. Kwonduo lɨndangat nɨma sakwat nɨmba kat kwulatndɨ. Sɨla vɨli njaambiya lɨginja buk wan njaambiya lɨginja buk wan njaambiya kla yagilaa ndɨ alɨpsɨga lavwigiyandɨ waa wun kat wandɨ.

JON MAT SIP SIP KAT VƗNDƗ

Wandɨ maa nɨma tɨgɨtna nɨndɨmba mat sip sip laataa lɨndɨ maa vɨwun. Tak wawa aynat yuvut yilɨga nda wegwula lɨndi. Kɨta ndumi kiyeli aynat njambwi nɨmba ndino wegwula lɨndi. Wan mat sip sip vatnyanja nyan sip sip vla lɨndɨ. Sip sipna nambumba la kom sɨla vɨli mɨna lɨndi. Ndɨna mɨni sɨla vlɨi mɨna lɨndi. Ndɨna mɨni anda nda ndi. Ndi Godna ensel sɨla vɨli ndi. Tak God wandɨ maa ndɨna waagan slɨa vɨli kan kɨpmana kava kava yi ya lɨndi. Sip sip yilaa nɨma tɨgɨtmba lɨga yangindan taambamba buk kwutaa la nyana buk klandɨ. Klandɨ maa ayant ndagwi kɨta ndumi kiyeli aynat njambwi nɨmbo sip sipna mɨndama sambɨmba kwali manmba kɨpmamba sɨlaa sip sipna sɨ katsondi. Ndi kɨta kɨta gita kwutaa lɨndi. Apma njangu veilɨga yagɨmbi watɨga golmba kwutnja aw kwutaa lɨndi. Wan yagɨmbi Godna nɨmba ndɨ kat wagala lɨnja nyaangɨtna. Ndi kwali manmba sɨlaa mandɨt kupi mbangu kwundi walɨndi.

 • Mɨn njambwi nyan mɨn. Mɨn njaambiya vɨtɨtaa wan
 • buk kwupmeyan apma vala. Alɨpsɨga tɨk kiyamɨn.
 • Tak mɨn kat vatnyandi maa mɨna yelogwen salatndɨ.
 • Ndinyangu kat wenga kwilaa nɨn kat kwutaa God tɨga
 • kava kalimɨn. Kɨta ngepma nɨmba kat mɨna ana
 • kwutaa kalimɨn. Kɨta ngepma nɨmba kat mɨna ana
 • kwutaa kalimɨn. Ngepma ngepmamba lɨga nɨmba, kapma
 • kapma kwundi ngambu lɨga nɨmba, kapma kapma mbangɨ
 • lɨga nɨmba ndi kat aywaa kwutaa kalimɨn.
10  Kwutaa kalimɨn maa Godna sɨ kwutaa katsonjeya njɨvwa ndi kat kwimɨn. Ndi Godna njɨvwa kwuta mbaapma nɨmba ndi. Ngɨni ndi kɨpmamba lɨga nɨmba kat vɨga lɨgiyandi. Nɨma njɨvwa kwupmɨn. Ngi kat tɨga njambiya alɨpsɨga tɨkiyamɨn. waa walɨndi.

MAT SIP SIPNA SƗ KWUTAA KATSO LƗNDI

11 Vɨga yitega vɨwun. Nɨma nglei sakwat ensel yandi maa vɨwun. Yanja kak wutwun. Nɨma sakwat ana nagi kiyowun. Nɨma tɨgɨt yuvut yilɨga aynat nda, kɨta ndumi kiyeli aynat njambwi nɨmba kat wegwulaa laataa lɨndi. 12 Laataa lɨga nɨma kwundimba mbangu kwundi ndi aywaa walɨndi.

 • Wan vatnyanja mat sip sip ndɨ njambwi nyana. Ngi
 • kat tɨga ndɨna sɨ kwutaa katso lɨganɨn. Ndɨ kwondu
 • mbundɨ nyana. Ndɨ nɨma sakwat kwanda kwanda dona
 • lɨga nyana. Ndɨ apma njambwi nyana
waa walɨndi.
13 Wutaa nyinangwupmba lɨga nda, kɨpmamba lɨga nda, kɨpma yambɨmba lɨga nda, ngumba lɨga nda, kava kavamba lɨga nda aywaa mbangu kwundi walɨndi wutwun. Kupma walɨndi.

 • Nɨma tɨgɨtmba ndaa lɨga nyano mat sip sip kat
 • walɨnɨn. Mbɨtna sɨ kwutaa katso lɨganɨn. Mbɨk
 • njambwi nyan mbɨt. Mbɨt apma nyan mbɨt. Mbɨt
 • kwonduo lɨga nyan mbɨt. Apma vak tɨlɨmba vak ana
 • ngɨlɨgiyandɨ. Njɨmbla njɨmbla wan apma vat
 • tɨgiyandɨ.
waa walɨndi, wutwun.
14 Walɨndi maa wundi aynat nda awat wandi. Ngiyambak wangwuk waa wandi maa njambwi nɨmba kwali man sɨlaa mbɨtna sɨ kwutaa katsondi.

Copyright information for `IAN