Romans 6

TAMBA LA MAAWUT KIYANDƗ. KUPI MAAWUT LAATNDƗ

Nɨn angamak yelavɨkiyanɨn. Kavle vat yilɨnɨn God nɨn kat kwunakiya vat nɨma yigiyandɨ? Nɨma yɨndangat kavle vat yigiyanɨn? Kai luwa. Kavle vat ana yilɨgiyanɨn. Nɨna tamba la maawut tamba kiyandɨ. Tamba la maawutmba anda vapmba yilɨgiyanɨn. Kraist Jisasna sɨmba yaguna vat nɨn Kraistna kɨta lulu nɨmba tɨnangat sɨmagalɨgandɨ. Kraist kiya vla nɨma tamba maawut kiyandɨ. Ndɨ kat waangumba taaganja vla nɨna tamba maawut taagandi. Kraist Godna kwondumba laatnda vla nɨna kupi maawut wupma laatndɨ mala Kraist yetɨnda vla yetɨgiyanɨn. Ngwuk wan nyaangɨt tamba vɨga lɨgangwuk.

Jisas kiyanda vla kiyaneyan laatnda vla laataa yetɨnda vla yetɨgiyanɨn. Nɨna tamba la maawut Jisasagwinana mimba kaalandi. kaalanjangat walaa tamba la maawutmba ana yetɨgiyansn. Kaalanjangat walaa tamba la maawut nɨn kat ana yetɨlɨgandɨ. Kiya palɨ kavle vapmba ana yetɨlɨgandɨ

Jisas kiya vla lɨneyan yetɨnda vla yetɨgiyanɨn waa yelavɨtɨganɨn. Jisas kiyalaa tamba laatndɨ. Nat njambɨ ana kiyagiyandɨ. Kiyalɨnja vat ndɨna mbangɨmba ana tavigiyandɨ. Tamba kwagalandɨ. 10 Jisas kiyalaa kavle vatna kwondu kwulatndɨ. Ngiyambak kwulatndɨ. Mbambala Godnonana lɨga Godna njɨvwa kwutɨgandɨ. 11 Ngwuk wuna tamba la maawut tamba kiyandɨ maa wan kavle vat ana vɨga lɨgandɨ waa yelavɨk ngwula. ngwuk wuna kupi maawut laataa lɨgandɨ. Kraist Jisasonal kɨta lulu lɨga God yetɨnda vla yetɨgiyanɨn waa yelavɨk ngwula.

12 Ngwuk kat kavle vapmba ngwutna mbangɨ kat lɨlandɨ. Tamba maawutmba yetɨga kavle vatna yambɨmba ke yiga. 13 Ngwula mɨni waan mbangɨmba kavle njɨvwak kwilangwuk. Ngwula mɨn waan mbangɨ Godna apma njɨvwak agwi. Ngwutna tamba maawut kiyandɨ maa kupi maawut laatndɨ. Wungi kat tɨga ngwula mɨni waan mbangɨ Godna apma njɨvwak agwi. 14 Kavle vat nɨn kat sɨmaga lɨga lo nɨn kat ana vɨga lɨgandɨ. God nɨn kat awagapma kwunatnda vat nɨn kat vɨga lɨlɨgandɨ.

APMA VAPMBA YETƗGIYANƗN

15 Lo nɨn kat vɨga lɨlapman yindan smblan yetɨgiyanɨn? E? God nɨn kat awagapma kwunatnda vat nɨn kat vɨga lɨndan sɨmblan yetɨgiyanɨn? Kai luwa sɨmblan ana yetɨgiyanɨn. 16 Kɨta nyanan nyaangɨt njɨmbla njɨmbla wuka lɨmeyan ndɨna njɨvwa kwutɨga nyan mɨn. Ndɨna njɨvwamba kiyalɨnja vat kak kiyandɨ. God waa nyaangɨt wuka lɨmeyan ndɨna njɨvwa kwutɨga nyan mɨn. Ndɨna njɨvwamba apma vat kak kiyandɨ. 17 Tamba kavle vatna njɨvwa kwutɨga nɨmba ngwuk. Mbambala ngwula maawupmba nɨmamba God waa nyaangɨt wuka lɨgangwuk. Kavle vat kwagalalaa wuka lɨngwangat God kat apma vatna walɨgowun. 18 Kavle vak ngwuk kat ngɨndɨ maa God ngwuk kat njalatndɨ wan kavle vat. Njalataa ndɨna apma njɨvwa kwukngwangat ngwuk kat ngindɨ. 19 Walɨwa nyaangɨt sɨmagalɨga nyaangɨt. Apma vat wukngwangat sɨmagalɨga nyaangɨt walɨgowun. Kavle nyanan njɨvwa kwutnja vla ngwut kavle vatna njɨvwa kwukngwuk. Apma vat kwagalalaa kavle njɨvwa kwukiyangwuk. Kavle vat kwagalaa Godna apma njɨvwa mɨna kwukngweyan apma vala.

20 Kavle vatna njɨvwa kwukngwa njɨmbla apma vat ana yetɨngwuk. 21 Kavle vatna njɨvwa kwukngwa njɨmbla apma vat nɨmbun klangwuk? Kiyalɨnja vat mɨna klangwuk. Kavle vatna vak yɨngwa vak kat mbambala ngwula mbangɨ wuk yigandɨ. 22 Kavle vat ngwuk kat ngindɨ maa God ngwuk kat njalataa ndɨna njɨvwa kwukngwangat ndindɨ. Ndɨna njɨvwa kwukngweyan apma nɨmbun klagiyangwuk. Apma vak yetɨlɨngweya vak klagiyangwuk. Wan vak ana ngɨlɨgiyandɨ. 23 Kavle vatna njɨvwa kwutɨgiyaa vat apma vat njɨmbal njɨmbla yetɨlɨneya vat. Wan vak ana ngɨlɨgiyandɨ. God nɨn kat awagapma kwilɨga vat yalɨga yambɨ nɨna njambwi nyan Jisas Kraist.

Copyright information for `IAN