2 John 1

Yisasife afi'a apaipafi male'naya vaya'aite kava ne'api Yoni'na mai'ne'na mani avo ne'kaoki afeo. Anumaya Koti'a ako hapali male'nea a'moka'ae mafa'ne'kamoki'ae mani avo ka'na nelapamoe. Nakaeya lapa'kaeyafe nahau nayamopafati ne'nahaiye. Nakai'nike no'nahaiki mi'ko Anumaya Koti lamake'ake ke'a afi'naya vaya'moki'ae ani kava hu'a hapau apayamopafati lapa'kaeyafe nelahapaiye.
Copyright information for `INO