1 Thessalonians 1

a  Eruk notnaye, Silas kenta Timotitä täŋkentäŋ namiŋirän näk Poltä man ŋo kudän täyat. Kudän täŋpäŋ äbot täŋpani Tesalonaika kome itkaŋ, Anutu Nan ba Ekäni Jesu Kristo-kät kowat kwasikorän täk täkaŋ, inta pewa äretak. Anutu täŋo orakoraki ba bänep pidämtä intä terak äroton.

Tesalonaika äbot täŋpani täŋo nadäkiniki

b  Nin kadäni kadäni yäŋapik epän täŋkaŋ inta nadäŋ tamiŋpäŋ Anutu bänep täga man iwet täkamäŋ. c  Nadäkinikjin täŋo bureni kaŋ-ahäk täkaŋ ba täŋkentäk epän bänep ironjintä pewän ahäk täkaŋ ba nadäkinikjin Ekäni Jesu Kristo terakgän peŋpäŋ bänepjin täŋkehärom taŋpeŋ kuŋat täkaŋ unita nin Anutu Nanin iŋamiken kadäni kadäni nadäŋ tamiŋpäŋ yäŋahäŋpäŋ iwet täkamäŋ.

Notnaye, nin inta bureni-inik ŋode nadäkamäŋ; Anututä nadäŋ tamikinik täŋpäŋ inita biŋam iwoyäŋkuk. d  Ude nadäk täkamäŋ uwä mebäri ŋodeta; Mani biŋam Täga täweritna man u jopi nämo täŋkuk. Nämo, nin mani biŋam unita nadäna bureni-inik täŋpäpäŋ Kudupi Munapik täŋo kehäromi terak täwetkumäŋ. Inkät itkumäŋ-ken uken inta yäŋpäŋ imaka u ba u yäŋpäŋ täk täŋkumäŋo u nadäkaŋ. e  Täŋitna nintäŋo kädet kuroŋ ugän iwarän täŋkuŋ. Iwarän täŋpäŋ Ekäni imaka, udegän iwarän täŋkuŋ. Täŋpäkaŋ Ekäni täŋo Manbiŋam Täga uwä komi ba bäräpi u punin terak Kudupi Munapiktä bänep pidäm täŋ tamiŋirän man u bänepjinta biŋam täŋkuk.

f  In ude täŋkuŋo uwä nadäkinik täŋpani Masedonia ba Akaia komeken nanikta intäjukun täŋ yämiŋpäŋ kädet täga yäwoŋäreŋkuŋ. g  Täŋpäkaŋ inken, Ekäni täŋo mantä tokŋeŋ moreŋpäŋ Masedonia ba Akaia komeken kuŋ moreŋkuk. Täŋkaŋ, ugän nämo. In Anutu nadäŋ imikinik täŋkuŋo unitäŋo manbiŋam uwä komeni komeni nadäŋ moreŋkuŋo unita nintä yäwetnaŋi kubä nämo täŋkuk. h  Ini-tägän, nintä inken epän täŋitna not täŋ nimiŋkuŋo unitäŋo manbiŋam niwet täkaŋ. Ba intäŋo manbiŋam komeni komeni yäŋpäŋ-nadäk ŋode täŋ yäpmäŋ kukaŋ; In anutu jopi nadäŋ yämik täŋkuŋo u mäde ut yämiŋpäŋ Anutu irit kehäromi mähemi bureni unitäŋo watä epän ämaniye ude itkaŋ. 10  i  Ba apiŋo in anutu jopi nadäŋ yämik-yämik kädet u mäde ut imiŋpäŋ nanaki Jesu kunum gänaŋ naniktä äpäkta itsämäŋpäŋ itkaŋ. Nanaki u kumbani-ken nanikpäŋ yäwän kikŋurani unitä täŋkentäŋ nimiŋirän Anutu täŋo kokwawak kadäni pähap ahäwayäŋ täyak uwä api irepmitne.

Copyright information for `IOU