Ecclesiastes 2

Saveman 2:18-26

18 Näk epän pähap täŋpäŋ imaka yabäŋ ahäk täyat uwä ŋode yäŋpäŋ-nadäŋira bureni kubä nämo täŋkuk; Näk kumäŋira äma näk komena yäpayäŋ täko uwä tuŋumna ŋo kudup api korewek. 19 Täŋ äma uwä nadäk-nadäk ikek api irek ba guŋ pähap api ireko u netä nadätak? Nadäk-nadäk ikek ba guŋ pähap api irek yäŋ nämo nadätat upäŋkaŋ jop waki äma unitä imaka päke u kome terak nadäk-nadäkna ikek itkaŋ epän täŋ dämiŋpäŋ yabäŋ ahäŋkuro u jop api yäpek. Unita nadäŋira jopi kubä täyak! 20 Näk ude yäŋpäŋ epän kädäp ikek täŋ yäpmäŋ äburo unita butewaki taŋi nadäŋkut. 21 Ŋode kak täkamäŋ; Nin nadäk-nadäk epän täŋpäŋ äma nadäwanitä-yäŋ epän täŋ yäpmäŋ kuŋitna bureni ahäŋirän kumäk täkamäŋ. Kumäŋitna äma ätu epän unita nämo täŋpanitä jop korek täkaŋ. Unita nadäŋira jopi täk täyak, ba nadäŋira nämo tägak täyak. 22 Ninä kome terak epän komi pähap, nadäwätäk terak täk täkamäŋ. Täŋpäkaŋ unitäŋo bureni imatäken kubä ahäŋ nimik täyak? 23  a  Nämo! Imaka täk täkamäŋ unitä kadäni kadäni butewaki ba jägämi nimik täyak. Täŋirän bipaniwä däpmon säkgämän nämo pat täkamäŋ. Ude täk täkamäŋ u imaka, bureni nämo, jopigän.

24  b  Mebäri ude pätak unita äma nin ŋode tänaŋi; Epän täk täkamäŋ unita gäripi nadäŋpäŋ unitäŋo bureni naŋitna tägak täyon. Näk ude nadäŋpäŋ kukŋini ŋode nadäwa täreŋkuŋ; Gäripi u imaka, Anutuken nanik-tägän äbäk täyak. 25 Ude nämo parän yäwänäku jide täŋpäŋ ume ba ketem naŋpäŋ imaka ätuta gäripi nadäk täkäne? 26  c  Ämawebe Anututä yabäwän tägak täkaŋ uwä nadäk-nadäk ba nadäwä tärek ba oretoret täŋ yämik täyak. Täŋ momi ämata nadäŋ yämiŋpewän epän pähap täŋirä bureni täŋbumbum ahäŋirä äma Anututä gäripi nadäŋ yämik täyak unita yäniŋ kirek täkaŋ. Unita imaka, nadäŋira kudup jopigän täk täyak. Uwä ämatä mänit keritä iŋitna yäkŋat täŋpäwak täkaŋ udegän.

Copyright information for `IOU