Genesis 13

Abram Lot ini-ini kuŋkumän

Täŋpäŋ Abramtä webeni, Lot ba tuŋumi kudup yäŋ-butuwänkaŋ Isip kome peŋpeŋ Negev komeken äneŋi äroŋkuŋ. ( Abram u Isip kome itkukken tom towiwani, golkät siliwa moneŋ mäyap yäpmäŋpäŋ tuŋum äma täŋkuk.)

Eruk, Negev kome u peŋpeŋ kuŋtäŋgän Betel kome bian itkukken u ahäŋpäŋ itkuk. Betel kome, Ai kome bämopiken bian yottaba täŋpäŋ mobä bukä täŋkukken u kuŋpäŋä Yawe iniŋ oretkuk.

Täŋpäkaŋ Lot Abramkät kuŋatkumäno u imaka, sipsip, bulimakau ba yot tom gupipäŋ täŋpani mäyap it imiŋkuŋ. Täŋpäŋ Abram kenta Lot bok ude irirän yawakiye mäyapinik ahäŋirä tomtä nakta ketemta wäyäkŋeŋkuŋo unita bok itnaŋi nämo täŋkuk. Ude täŋpäŋ Abram täŋo piä ämaniyekät Lot täŋo piä ämaniye bämopiken yäŋwawak pewä ahäŋkuk. (Täŋpäkaŋ kadäni uken Kenan täŋo äboriyekät Peres täŋo äboriyetä kome mähem täŋpäŋ itkuŋ.)

Yäŋwawak yäŋtäko Abramtä Lot ŋode iwetkuk; Nek ba piä ämaniye bämopninken ämik man ahäŋirän nämo tägatak. Nek yanani. Eruk käyan? Kome pähap pätak u! Unita yäpmäŋ danida yäk. Gäkä bure käda kwayäŋ nadäwiwä näkä käpmäk käda api yäpet. Täŋ gäkä käpmäk käda kwayäŋ nadäwiwä näkä bure käda api yäpet yäk.

10  a  Eruk Lot dapun ijiŋpewän kwäpäŋ Jodan awaŋ pähap, ume täga nikek. Kome uwä Iden piä Yawetä piwani ude bumik, ba Isip kome täga, Soa kome käda itak u bumik. (Kadäni uwä Yawetä Sodom Gomora yotpärare u nämo däpukken Jodan kometä ude itkuk.) 11 Täŋpäŋ Lottä Jodan awaŋ päke u inita korekta yäŋkuk. Ude yäŋpäŋ edap äbani käda u kuŋkuk. Ude täŋkuko uwä Abram kenta Lot ini-ini päŋku itkumän. 12 Täŋpäkaŋ Abram Kenan komeken pen irirän Lottä Jodan kome täŋo yotpärare itkuŋo u kubäwä wäpi Sodom u dubiniken kuŋpäŋ yot täŋpäŋ itkuk. 13 Sodom uwä mähemiwä wakiinik. Imaka Yawetä momi yäŋ nadäŋkuko u bumta täŋtäŋ kuŋat täŋkuŋonik.

14 Eruk Lot Abram teŋpeŋ kuŋirän Yawetä Abram ŋode iwetkuk; Gäk bämop ŋo itkaŋ kome ŋo ijiŋ pärewat. 15  b  Kome kudup käyan u gäka ba gäkŋo äbotkaye mäden ahänayäŋ täŋo unita biŋam. 16 Näkä yäŋpewa äbotkaye keŋkeŋ jiraŋ ude api ahäneŋ. Äma kubätä keŋkeŋ jiraŋ täga daniweko uwä äbotkaye mäden ahänayäŋ täŋo u imaka, täga daniwek. Upäŋkaŋ täga nämo, u jiraŋinik api ahäneŋ. 17 Eruk akumaŋ päŋku kudup yabäŋ yäwattäŋ ku. Kome päke ŋo gäkagän ganiŋ kiretat yäk.

18 Yawetä Abram ude iweränkaŋ tuŋumi kuduptagän yäpmäŋkaŋ kuŋtäŋgän Hebron kome päya äma kubä wäpi Mamretä piwani u dubiniken päŋku ugän itkuk. Päŋku u itkaŋ Yaweta yäŋpäŋ mobä bukä kubä täŋkuk.

Copyright information for `IOU