Genesis 36

Iso nanakiye täŋo manbiŋam

Iso, wäpi kubä Idom, unitäŋo manbiŋam ŋode; a  Webeniye Kenan komeken nanik ŋode yäpuk; Kubäwä Elon täŋo äperi Ada. Elon uwä Hit äbotken nanik. Kubäwä Ana täŋo äperi Oholibama. Ana uwä Sibeon nanaki, Hivi äbotken nanik. b  Webeni kubäwä Ismael äperi wäpi Basemat yäpuk. Basemat uwä Nebaiot täŋo noripak. Täŋkaŋ Iso webeni Ada uwä nanaki kubägän wäpi Erifas bäyaŋkuk. Täŋ webeni Basemat uwä nanaki kubägän wäpi Ruel bäyaŋkuk. E, webeni Oholibama uwä nanakiye Jeus, Jalam, Kora bäyaŋkuk. Täŋpäkaŋ Iso nanakiye wäpi tawaŋ danikamäŋ uwä Kenan komeken itkaŋ ahäŋkuŋ.

Täŋpäkaŋ Jekop tuäni Isokät Kenan kome u bok itdeŋta nadäwän kome taŋi nämo täŋkuk. Äboriye ba yawakiye mäyap unita jide täŋpäŋ ketem ninekta ba yawaktä nakta yabäŋ ahäde yäŋ nadäŋkumän. Ude nadäŋpäŋ eruk Isotä monäni Jekop kakätäŋpeŋ kome kubäken kwa yäŋpäŋ webeniye nanakiye piä ämawebeniye yawakiye ba tuŋumi Kenan kome itkaŋ yäpuko u kuduptagän kome ban kubäken kuŋkuk. Kuŋtäŋgän Idom kome pom-pomken ahäŋpäŋ kome u yäpmäŋpäŋ itkuk.

Iso uwä Idom äma äbot kome uken ahäŋkuŋo unitäŋo orani itkuk. Nanakiye oraniye täŋo wäpi tawaŋ ŋode; 10 Iso webeni wäpi Ada unitä nanak Erifas bäyaŋkuk. Täŋ webeni kubäwä wäpi Basemat unitä nanaki Ruel bäyaŋkuk. 11 Eruk, nanaki Erifas unitäŋo nanakiye 5 ude ahäŋkuŋ. Nanakiye 5 ahäŋkuŋo u wäpi ŋode; Teman, Oma, Sefo, Gatam, Kenas. 12 Täŋ Erifas webeni burenitä nanak 5 ude bäyaŋkuk. Täŋkaŋ watä piä webeni wäpi Timna yanäpi täŋpäŋ nanak Amalek bäyaŋkumän. Nanak uwä Iso webeni Ada unitäŋo oraniye.

13 Täŋ Iso nanaki Ruel unitäŋo nanakiye yaräbok-yaräbok ŋode; Nahat, Sera, Sama, Misa. U uwä Iso webeni Basemat unitäŋo oraniye.

14 E, Iso webeni mäden yäpuko uwä Oholibama. Oholibama uwä Ana täŋo äperi, Sibeon täŋo äbeki. Oholibama unitäŋo nanakiye uwä Jeus, Jalam, Kora.

15 Täŋpäkaŋ Iso täŋo oraniye ätu äboriye täŋo äma ekänita itkuŋ. Äma ekäni itkuŋo uwä wäpi tawaŋ ŋode; Iso nanaki tuäni Erifas unitäŋo nanakiye äma ekänita itkuŋo u wäpi Teman, Oma, Sefo, Kenas, Kora, Gatam, Amalek. U uwä Iso webeni Ada täŋo oraniye.

17 Täŋ Iso nanaki Ruel unitäŋo nanakiye äboriye täŋo äma ekänita itkuŋo u wäpi Nahat, Sera, Sama, Misa. U uwä Iso webeni Basemat täŋo oraniye.

18 E, Iso webeni Oholibama unitäŋo nanakiye äboriye täŋo äma ekänita itkuŋo uwä wäpi Jeus, Jalam, Kora. U uwä Iso webeni Oholibama, Ana äperi unitäŋo oraniye.

19 Täŋpäkaŋ wäpi tawaŋ it yäpmäŋ äpäkaŋ uwä Iso, wäpi kubä Edom, unitäŋo nanakiye oraniye äma ekäni itkuŋ.

Sei oraniye täŋo manbiŋam

20 Täŋpäŋ Sei, Ho äbotken nanik, unitäŋo nanakiye Idom komeken itkaŋ ahäŋkuŋo u wäpi ŋode; Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Ese, Disan. Sei täŋo nanakiye u Ho äboriye täŋo äma ekänita itkuŋ. 22 Täŋkaŋ Lotan nanakiyat Hori, Heman. (Timna, Iso täŋo watä piä webeni uwä Lotan täŋo wanori). 23 Täŋkaŋ Sobal nanakiye ŋode; Alvan, Manahat, Ebal, Sefo, Onam.

24 Täŋkaŋ Sibeon nanakiyat Aia, Ana. Ana uwä kome äma nämo iraniken itkaŋ nani täŋo doŋkiniyeta watä it täŋkukken u ume komi nikek kome gänaŋ nanik äbäŋirän intäjukun kaŋ-ahäŋkuk. 25 Täŋpäkaŋ Anatä nanak yarä bäyaŋkuk. Nanaki Dison, äperi Oholibama. 26 Dison nanakiye ŋode; Hemdan, Esban, Itran, Keran. 27 Täŋ Ese nanakiye ŋode; Bilhan, Savan, Akan. 28 E, Disan nanakiyat Us, Aran.

29 Täŋpäkaŋ Ho äboriye täŋo äma ekäni ŋode itkuŋ; Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Ese, Disan. Äma uwä äma äbori äbori Idom komeken ittäŋ kuŋkuŋo unitäŋo äma ekäni.

Idom kome äma äbori äbori unitäŋo intäjukun äma wäpi tawaŋ

31 Täŋpäkaŋ Isrel ämawebetä intäjukun äma kubä nämo yäpmäŋirä Idom ämawebe täŋo intäjukun äma mäyap ŋode it yäpmäŋ äbuŋ; 32 Intäjukunä Beho nanaki wäpi Bela, u Idom komeken yabäŋ yäwat piä täŋkuk. Äma u Dinhaba yotpärareken nanik. 33 Eruk, Belatä it yäpmäŋ äroŋpäŋ kumäŋirän Sera täŋo nanaki wäpi Jobaptä komeni yäpmäŋpäŋ intäjukun ämata itkuk. Äma unitäŋo komeni Bosra. 34 Eruk Jobaptä it yäpmäŋ äroŋpäŋ kumäŋirän Husamtä komenita itkuk. Husam uwä Teman komeken nanik.

35 Eruk Husamtä it yäpmäŋ äroŋpäŋ kumäŋirän Bedat nanaki wäpi Hadattä intäjukun ämata itkuk. Hadat uwä Moap komeken ämik täŋpäŋ Midian kome täŋo komi äma kehäromini yäpmäŋ äpuk. Hadat uwä yotpärareni Avit. 36 Eruk Hadattä it yäpmäŋ äroŋpäŋ kumäŋirän Samlatä komeni yäpuk. Samla uwä Masreka komeken nanik. 37 Eruk Samlatä it yäpmäŋ äroŋpäŋ kumäŋirän Saultä komenita itkuk. Uwä Rehobot yotpärare, Yufretis ume ani kukŋi uken nanik. 38 Eruk Saultä kumäŋirän Akbo nanaki Balhanantä komeni yäpuk. 39 Balhanantä it yäpmäŋ äroŋpäŋ kumäŋirän Hadattä komeni yäpuk. Äma uwä Pau yotpärareken nanik. Webeniwä Matret äperi wäpi Mehetabel. Matret uwä Mesahap äperi.

40 Iso äboriye täŋo äma ekäni ekäni wäpi ŋode; Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipsa, Makdiel, Iram. U uwä Idom nanik ämawebe äbori äbori unitäŋo äma ekäni. Täŋpäkaŋ wäpi Idom uwä Iso täŋo wäpi kubä. Isotä orani pähap itkuko unita kome u ba ämawebe äbot u wäpi Idom yäpuŋ. Äbot kubägän nämo itkuŋ. Äbori äbori itkuŋo u kome ini-ini yäpuŋ. Kome u ini-ini yäpmäŋpäŋ äma ekäni wäpi tawaŋ it yäpmäŋ äpäkaŋ ŋo äbori äbori unitäŋo äma ekänita itkuŋ.

Copyright information for `IOU