Genesis 39

Joseptä Potifata watä piä täŋ imiŋkuk

Täŋpäkaŋ Ismael naniktä Josep u Isip komeken yäŋikŋat yäpmäŋ kuŋirän Isip täŋo intäjukun äma unitäŋo täŋkentäki kubä wäpi Potifa unitä moneŋ yämiŋpäŋ Josep watä piä jop täŋ imekta imagutkuk. Potifa uwä Isip kome täŋo intäjukun äma wäpi Fero unitäŋo watä ämata itkuk. Täŋkaŋ komi äma täŋo intäjukun äma ude itkuk. a  Eruk, Anutu Josepkät irirän Potifa täŋo eŋi gänaŋ watä piä täŋ yäpmäŋ kuŋkuko u täŋirän bureni säkgämän ahäŋkuŋ. Ude täŋ irirän Potifatä kaŋpäŋ nadäŋkuk; U Yawetä bok itkaŋ kehäromi imik täyak unita imaka imaka täk täyak u kudup säkgämän ahäk täkaŋ yäk. Ude kaŋpäŋ nadäwän tägawäpäŋ eŋini ba tuŋumi päke u yabäŋ yäwatta teŋkuk. Täŋirän Yawetä Josepta yäŋpäŋ iron taŋi täŋirän Potifa täŋo äbot, tuŋumi ba epäni kudup säkgämäninik ahäŋkuŋ. Yawetä ude täŋirän Potifatä Josep imaka imaka päke u yabäŋ yäwatta iniŋ kireŋkuk. Iniŋ kireŋpäŋ ini uwä imaka kubäta nadäwätäk nämo täŋkuk. Ketemgän naŋkaŋ nadäwätäk ikekkät nämo it täŋkukonik.

Josep komi yotken teŋkuŋ

Täŋpäkaŋ Josep uwä gupi ba iŋami dapun säkgämän.
Unita kadäni käroŋi nämo itkaŋ Potifa webenitä Josep u kaŋgärip täŋpäŋ iwetkuk; Bok pätda yäk. Ude iweränä Josep bitnäŋpäŋ yäŋkuk; Imata näk kädet waki udewani täŋpet? Ŋo yabä; Tuŋum päke itkaŋ ŋonitäŋo mähemitä watäni itta nepmaŋkuk. Watäni irira ini uwä imaka kubäta nadäwätäk nämo täk täyak. U eŋi ŋo watäni itta wäpi biŋam iniken bumik namiŋpäŋ imaka kubäta nämo naniŋ bitnäŋkuk. Upäŋkaŋ imaka kubätagän naniŋ bitnäŋkuk, uwä gäk yäk. Unita imata näk kädet waki udewani täŋpäŋ Anutuken momi täŋpet? 10 Ude iwerirän gwäk pimiŋpäŋ kadäni kadäni pen iwet yabäk täk täŋkukopäŋ Joseptä nämoinik nadäŋ imiŋpäŋ bok patta ba dubiniken kukta bitnäk täŋkukonik.

11 Täŋpäkaŋ kepma kubäta piä äma kudup kuŋ moreŋirä Josep piä täŋpayäŋ yot gänaŋ äroŋkuk. 12 Äroŋirän webe unitä iwatpäŋ tekigän iŋitpäŋ wädäŋkaŋ iwetkuk; Eruk, apiŋo bok pätdayäŋ yäk. Täŋirän Josep umuntaŋpäŋ teki punin nanik u webe keri terak yäŋopmäŋpäŋ peŋpeŋ yäman umu äpämaŋ kuŋkuk. 13 Äpämaŋ kuŋirän webe u Josep täŋo tek ŋokeŋo iŋit itkaŋ piä äma ätuta gera yäŋkuk; Oi! Äbä ŋo kawut! Hibru äma äpnatä nintä yotken imagut yäpmäŋ äbuko ukeŋonitä mäyäk nimitak yäk. Näkä däpmon patpat bägupken äbä nepmäŋirayäŋ täŋirän kähän yäyat yäk. 15 Kähän yäŋira metäŋpeŋ kuyak! Täŋkaŋ teki gupi terak nanik ŋo yäŋopmäŋpäŋ ketna terak peŋpeŋ kuyak ŋo kawut! yäk.

16 Ude täŋpäŋ tek u pen iŋitkaŋ irirän äpi Potifatä yoriken äbänä Josep täŋo tek u iwoŋäreŋkuk. 17 Iwoŋäreŋpäŋ manbiŋam piä äma ätu yäwetkuko udegän äpi iwetgän täŋkuk; Gäkä äma imagut yäpmäŋ äbuno ukeŋowä näkä däpmon patpatken äbäŋpäŋ mäyäk namik yäk. 18 Ude täŋirän näkä kähän yäŋpewa kikŋutpäŋ teki peŋpeŋ yäman äpämaŋ kuk yäk.

19 Potifa, webenitä jop manman ude iwerirän nadäŋpäŋ kokwawak pähap nadäŋkuk. 20 Täŋpäŋ komi äma yäwerän Josep iŋitpäŋ Fero täŋo komi yotken teŋkuŋ. 21  b  Eruk Josep komi yotken teŋkuko irirän Yawetä orakorak täŋ imiŋirän komi yot täŋo watä äma intäjukun täŋpanitä Josep kaŋpäŋ nadäwän äma täga täŋkuk. 22 Ude kaŋpäŋ nadäŋkaŋ Joseptä äma komi yot gänaŋ irani u ba epän u gänaŋ täkta yäwani u kudup yabäŋ yäwatta teŋkuk. 23 Täŋpäkaŋ Yawetä Josep täŋkentäŋ imiŋpäŋ watä ämata teŋirän piä täŋkuko u tägagän ahäŋ moreŋirä intäjukun äma unitä kaŋpäŋ nadäwätäk kubä nämo täŋkuk.

Copyright information for `IOU