Genesis 40

Joseptä däpmonken täŋo mebäri yäŋahäŋkuk

It yäpmäŋ äroŋtäŋgän kadäni kubäken Isip täŋo intäjukun ämata wain ume piŋ imik täŋpani ukät käräga ijiŋpäŋ imik täŋpani, äma yarä unitä piä goret täŋkumän. Piä goret täŋirän Ferotä nadäwän wawäkaŋ komi yot kubä, komi äma täŋo watä intäjukun täŋpanitä watäni it täŋkuko uken yepmaŋpäŋ itkumän. Komi yot uwä Josep pewä itkukken ukengän äma yarä u päŋku yepmaŋkuŋ. Täŋkaŋ komi yot watä ämatä äma yarä unita watä irekta Josep iwoyäŋkuk. Eruk komi yotken kadäni käroŋi it yäpmäŋ äroŋpäŋ bipani kubäken äma yarä unitä däpmonken kaŋkumäno uwä mebäri inigän inigän yabäŋkumän.

Patkumäno yäŋewänkaŋ Joseptä äma yarä unitä itkumänken äroŋpäŋ nadäwätäk täŋ irirän yabäŋkuk. Yabäŋpäŋä yäwetkuk; Oi, ek imata nadäwätäk täŋ itkamän? Yäweränä iwetkumän; Nek däpmonken tämäko unita mebäri netä niwerek yäŋpäŋ nadäwätäk täŋ itkamäk yäk. Ude iweränä Joseptä yäwetkuk; Nadäwun! Däpmonken täŋo mebäri nadäk-nadäk u Anutu täŋo epän unita näwerun! Ude yäweränä äma Ferota wain ume piŋ imik täŋpani unitä däpmonken täŋkuko unitäŋo manbiŋam ŋode iwetkuk; Näk ŋode kaŋkut yäk. Näk kaŋ-iwarira wain päya kubä tädotpäŋ äroŋkuk. 10 Täŋpäŋ unitäŋo känani yaräkubä äroŋpäŋ irori täŋkuk. Irori täŋpäŋ bureni ahäŋpäŋ gämäneŋkuŋ yäk. 11 Bureni gämäneŋirä näk Fero täŋo ume ehät ketna kukŋitä iŋitkaŋ ketna kukŋitä wain bureni iŋitpäŋ täkätpewa umeni ehät gänaŋ äpmoŋkuŋ. Äpmoŋpäkaŋ Ferota imiŋkut yäk.

12 Ude yäŋirän Joseptä iwetkuk; Mebäri ŋode gäwera yäk. Känani yaräkubä uwä edap yaräkubä ude itta kaŋkun. 13 Edap yaräkubä täreŋirän Ferotä gämagut päŋku piäkaken äneŋi api gepmaŋpek. Täŋpäkaŋ gäk bian wain umeni piŋ imik täŋkuno äneŋi udegän api piŋ imik täŋpen yäk. 14 Ude täŋpäŋ bänep täga terak kuŋatpäŋä näka butewaki nadäŋpäŋ Fero iwerikaŋ yot ŋo peŋpeŋ kaŋ kwa! 15 Nadätan? Näk Kenan komeken nanik kubota nämagut päbä kome ŋoken komi piä täkta nepmaŋkuŋ. Täŋkuŋopäŋ waki kubä nämo täŋira jop nadäŋ komi yot ŋoken nepmaŋkuŋ!

16 Joseptä ude yäŋirän äma Ferota käräga ijiŋpäŋ imik täŋpani unitä Joseptä noripaki u däpmonken täŋo mebäri täga yäŋahäŋpäŋ iwetak yäŋ nadäŋpäŋ ŋode iwetkuk; Näk däpmonken udegän kaŋkut yäk. Uwä ŋode; Näk käräga basket yaräkubä gwäknaken peŋpäŋ yäpmäŋ kuŋatkut. 17 Yäpmäŋ kuŋarira basket punin u gänaŋ Ferota biŋam käräga gäripi mebäri mebäri irirä baraktä äbäŋpäŋ naŋ paotkuŋ yäk.

18 Ude iwerirän Joseptä man kowata ŋode iwetkuk; Mebäri ŋode gäwera; Basket yaräkubä uwä edap yaräkubä ude itta kaŋkun. 19 Edap yaräkubä täreŋirän Ferotä yäniŋ kireŋpewän kotäkka madäŋ täkŋeŋpäŋ gupka päya terak wabiŋirä baraktä api naŋ paotneŋ. 20 Joseptä ude yäweränkaŋ edap yaräkubä täreŋirän Fero iniken ahäk-ahäk kadäni täŋirän äŋnak-äŋnak pähap täŋpa yäŋkaŋ piä ämaniye intäjukun täŋpani yämagutkuk. Ude täŋpäŋ äma Ferota wain ume piŋ imik täŋpani ukät äma Ferota käräga ijiŋpäŋ imik täŋpani yarä u komi yot gänaŋ nanik bok yämagutkuk. 21 Yämagutpäŋ äma wainta mebäri nadäwani uwä piä bian täŋpani äneŋi täŋpekta iniŋ kireŋkuk. 22 Upäŋkaŋ käräga ijiŋ imani äma uwä Joseptä iwetkuko udegän kotäki madäŋ täkŋeŋpäŋ gupi päya terak wabiŋkuŋ.

23 Ferotä ude täŋpänkaŋ wainta mebäri nadäwani äma unitä Josepta juku nämo peŋpäŋ guŋ taŋpäŋ itkuk.

Copyright information for `IOU